Jobba på StuFF

Förmåner som kommer med heltidsengagemanget: 

Heltidsarvode
2000 kr i friskvårdsbirdag
25 betalda semesterdagar
Du får behålla din studentlägenhet 
Kårkort - fritt inträde på alla kårhusfester i 2 år
Ett kontor i hjärtat av campus Vallas studentliv, Kårallen
Fortbildningskurser
This image for Image Layouts addon
Heltidsuppdrag

Kårordförande

18 375 kr / mån samt 14 000 kr per termin

Learn More

Som kårordförande är du den huvudsakliga förvaltaren av kårens uppdrag. Du representerar StuFF utåt, exempelvis i officiella evemenang, media och möten med LiU, samt leder styrelsens arbete. Du har även ansvar för staben och utskotten. Således är du styrelsens huvudsakliga kontakt till kårfullmäktige och den som ser till att kårens personella resurser vårdas och används rätt. Du är kårens främsta företrädare i de flesta offentliga sammanhang, där du driver kårens vision inom ramen för medlemmarnas vilja.

Arbetsuppgifter:

 • Arbetsleda styrelse och stab

 • Tillsammans med vice kårordförande med internt ansvar ansvara för samarbetet med de andra Linköpingskårerna

 • Samarbeta med vice kårordförande med extern ansvar samt de andra kårerna kring ägarstyrningen av Kårservice AB

 • Företräda studenterna vid universitetsstyrelsen

 • Vara StuFFs ansikte utåt

 • Ansvara för samarbete med LUST och KSÄF

Vi söker dig som:

 • Har goda ledaregenskaper

 • Har god krishanteringsförmåga

 • Har sinne för nätverkande

 • Är orädd inför att framträda offentligt

 • Är plikttrogen

För att kontakta nuvarande uppdragshavare, Simon, maila ko@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Heltidsuppdrag

Vice Kårordförande med Internt ansvar

18 375 kr / mån

Learn More

Som vice kårordförande med internt ansvar leder du det kontorsnära arbetet i organisationen. I synnerhet innebär detta att du ger uppdrag till kårens administratörer, kommunikatörer och studentrepresentanter. Du förvaltar ekonomiska och personella resurser. Som vice kårordförande med internt ansvar har du det huvudsakliga ekonomiska ansvaret i organisationen. Som organisationens ”spindeln i nätet” samlar du perspektiven från kärnverksamheten och representerar kåren i LUST-samarbetet med de andra Linköpingskårerna.

Arbetsuppgifter:

 • Sköta kårens ekonomi
 • Vara med och leda styrelsen, framförallt det kontorsnära arbetet
 • Planera kårens kommunikation tillsammans med kommunikatör och producent
 • Samarbeta med de andra Linköpingskårerna i LUST-samarbetet
 • Ha kontakt med bank och redovisningsfirma
 

Vi söker dig som:

 • Har goda ledaregenskaper
 • Har god krishanteringsförmåga
 • Är strukturerad
 • Kan ta tuffa beslut

 

För att kontakta nuvarande uppdragshavare, Max, maila vki@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Heltidsuppdrag 

Vice kårordförande med externt ansvar

18 375 kr / mån

Learn More

Som vice kårordförande med externt ansvar ansvarar du för kårens samverkan med externa aktörer. Detta innebär att du utvecklar samarbetet med de kommuner där våra utbildningar bedrivs, samt säkrar kårens externa finansiering genom att underhålla och upprätta ekonomiska samarbeten med företag och näringsliv. Du arbetar med studentpolitik och arbetsliv på nationell nivå. I rollen som vice kårordförande med externt ansvar deltar du även i ägarstyrningen av Kårservice AB och samverkar med andra studentkårer i SFS-samarbetet.

 

Arbetsuppgifter:

 • Ansvara för samverkan med externa aktörer
 • Ansvar tillsammans med kommunikatör och producent för medlemsevenemang
 • Driva näringslivsfrågor på kåröverskridande nivå
 • Träda in för kårordförande vid behov
 • Säkerställa en extern finansiering
 • Utveckla kårmedlemskapet

 

Vi söker dig som:

 • Har goda ledaregenskaper
 • Har god krishanteringsförmåga
 • Har ett sinne för säljande
 • Är kontaktsökande
 

För att kontakta nuvarande uppdragshavare, Freja, maila vke@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Heltidsuppdrag 

Central 
utbildningsbevakare 

18 375 kr / mån, rörlig del kan tillkomma

Learn More

Som Central Utbildningsbevakare leder du kårens uppdrag i att bevaka utbildningarna vid Filosofisk fakultet och vid området för Utbildningsvetenskap. Du samarbetar med och arbetsleder utbildningsbevakaren på Filosofisk fakultet och utbildningsbevakaren för utbildningsvetenskap. Du kommer samla kårens, medlemmarnas och studenternas åsikter gentemot Universitetet i frågor om utbildningskvalitet. I denna roll utgör du den högsta studentdrivna hjälpinstansen när en student exempelvis blivit felaktigt behandlad vid examination. 

 

Arbetsuppgifter:

 • Leda arbetet med att bevaka utbildningarna vid Filosofisk fakultet och vid området för Utbildningsvetenskap
 • Organisera och samordna sektionernas utbildningsbevakare
 • Representera kåren i LUST-U där kårgemensamma utbildningspolitiska frågor drivs
 • Sitta i fakultetsstyrelsen för Filosofisk fakultet samt styrelsen för Utbildningsvetenskap
 • Granska kurs och programplaner
 • Hantera studentärenden inom utbildnings och examinationsfrågor

Vi söker dig som:

 • Har goda ledaregenskaper
 • Har god läsförståelse i svenska och engelska
 • Är intresserad av utbildningsfrågor
 

Det här uppdraget är nytt. För att kontakta nuvarande innehavare av liknande arbetsuppgifter maila Karin, suf@stuff.liu.se och Gottfrid, suu@stuff.liu. 

This image for Image Layouts addon
Heltidsuppdrag 

Centralt Arbetsmiljöombud

18 375 kr / mån

Learn More

Som Centralt Arbetsmiljöombud arbetar du för att studenterna ska få bättre mående, bättre arbetsmiljö och bättre representation. I ditt uppdrag ser du till att campusens. fysiska och psykiska miljöer förvaltas och utvecklas i studentvänligt perspektiv. Du samarbetar oftast med sektionernas arbetsmiljöombud. Som ansvarig för lika villkor och anti-diskriminering kommer du med tystnadsplikt bemöta studenter som har blivit illa behandlade av såväl personal som andra studenter. Som Centralt Arbetsmiljöombud är du studenters första kontaktperson vid studentärenden som rör arbetsmiljöfrågor. 

 

Arbetsuppgifter:

 • Utbilda och handleda sektionernas arbetsmiljöombud 
 • Arbetsleda Norrköpingskorrdinator och Koordinator för internationella studenter
 • Driva arbetsmiljöutvecklande projekt 
 • Företräda studenter i arbetsmiljöfrågor
 • Bemöta studenter som blivit illa behandlade
 • Påverka i beslutsforum som behandlar campusens utveckling

 

Vi söker dig som: 

 • Har goda ledaregenskaper
 • Har god läsförståelse i svenska och engelska
 • Har ett empatiskt bemötande mot andra
 • Har förmågan att hantera känsliga frågor
 

För att kontakta nuvarande uppdragshavare, Oskar, maila sal@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Heltidsuppdrag 

Studiesocialt ansvarig: Mottagning och sektion 

18 375 kr/ mån

Learn More

Som Studiesocialt ansvarig: Mottagning och Sektion projektleder du planeringen, utförandet och utvärderandet av LiU:s kända mottagningsveckor tillsammans med de andra kårerna och de två mottagningssamordnarna, mottagningssamordnare för Linköping och för Norrköping, som du arbetsleder. Utanför mottagningsprojekten bevakar du studenternas studiesociala situation genom kontakt med evenemangsarrangörer. Du handleder även StuFFs sektioners ordföranden i deras uppdrag att bedriva sektionsverksamhet. Du deltar i möten med exempelvis utskott och föreningar. 

 

Arbetsuppgifter:

 • Projektleda och styrka planeringen inför samt utvärderingen av mottagningsperioden
 • Arbetsleda deltidsuppdragen mottagningssamordnare för Linköping och för Norrköping
 • Bemöta studenter i frågor om ett tryggare festliv 
 • Företräda studenter i studiesociala frågor

 

Vi söker dig som:

 • Har goda ledaregenskaper
 • Har god läsförståelse i svenska och engelska
 • Brinner för mottagningen och studenters fritidsaktiviteter
 • Kan fatta tuffa beslut
 • Har arrangörsegenskaper
 

För att kontakta nuvarande uppdragshavare, Elliott, maila sams@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Deltidsuppdrag 

Utbildningsbevakning för utbildningsvetenskap 

3 900 kr / mån plus mötesarvoden

Learn More
This image for Image Layouts addon
Deltidsuppdrag 

Utbildningsbevakare för filosofisk fakultet 

3 900 kr / mån plus mötesarvoden

Learn More

Det finns två deltidsposter som arbetar med utbildningsbevakning. Den ena arbetar med detta för filosofisk fakultet och den andra arbetar för utbildningsvetenskap. Arbetet innebär att gå på möten och representera kåren. Utbildningsbevakarna bistår den centrala utbildningsbevakaren i flertalet uppgifter och projekt. Utbildningsbevakarna hjälper till i vissa studentärenden rörande utbildningsfrågor. Uppdraget innebär att ge den centrala utbildningsbevakaren ett aktuellt studentperspektiv.

 

Arbetsuppgifter: 

 • Representera kåren
 • Representera studenter i frågor om utbildning
 • Delta i studentärenden
 • Bevaka utbildningen och ge den centrala utbildningsbevakaren ett aktuellt studentperspektiv
De här uppdragen är nya. För att kontakta nuvarande innehavare av liknande arbetsuppgifter maila Karin, suf@stuff.liu.se och Gottfrid, suu@stuff.liu.