Studentrepresentanter

Har du funderat på att bli studentrepresentant? Här kan du läsa mer om vad det innebär, och vad du som student vinner på att engagera dig!


Studentrepresentant är en student som sitter med i ett eller flera organ på universitetet och för fram studenternas åsikter. Syftet med studentrepresentanter är att vi studenter ska ges inflytade över vår studietid så att besluten som tas av LiU tar hänsyn till vad som är bäst för studenterna. De olika organen vid LiU behandlar allt från datasalar och utlandsstudier till anställningar eller utbildningskvalité.


Det är en rättighet!

Det är lagstadgat (2 kap. 7§ högskolelagen) att studentrepresentanter ska kunna sitta med i alla beslutande och beredande organ på universitetet.
LiU har riktlinjer berörande representanter (liu-2019-02146) där det bland annat framgår att universitet ska i största möjliga mån förlägga sammanträden på tider när studenter har möjlighet att närvara.  


En viktig del i vårt påverkansarbete

Studentrepresentanterna är en ovärdelig del i studentkårens påverkansarbete. StuFF har över 230 studentrepresentantsplatser som tillsätts av kåren tillsammans med sektionerna. Utan dessa skulle arbetet för att förbättra studiesituationen för studenterna gå betydligt långsamare.
Som representant får man dessutom en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör din utbildning bättre.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara studentrepresentant och undrar vad det innebär att representera sin kår och sina medstudenter kan du kontakta vår studentrepresentantskoordinator.


Nationella studentrepresentantuppdrag

Genom Sveriges förenade studentkårer nominerar och tillsätter vi studentrepresentanter till nationella uppdrag. Här hittar ni de aktuella utlysningar till uppdrag. Kontakt oss om ni skulle vilja bli nominerade till ett uppdrag. Tänk på att de nationella uppdragen ofta sträcker sig över flera år.

 

Uppdrag

Hur ansöker man?

Är du intresserad av ett uppdrag eller vill veta mer om någon av platserna? Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig till msa@stuff.liu.se


Mötesrapport

Efter en studentrepresentant har varit på ett möte så ska rapport skickas in till kåren så att vi ska få en vetskap kring vad som händer på institutioner, råd, nämnder och andra beslutsorgan där ärenden som berör studenter behandlas.
Länken finns här att hämta för Mötesrapporten.

För studenter som studerar GLP & ÄLP som är klassrepar eller är inom ämnesråd så använder man denna Mötesrapport.


Handbok

Som studentrepresentant så kan en handbok alltid vara passande. Därför har StuFF valt att skriva en handbok för dig om är representant. Eftersom att det finns många olika platser så har vi valt skriva flera olika böcker för som är skredarsydda för dom stora områderna.
Handbok ämneråd (GLP & ÄLP)

Handbok för studenter på grundläggande och avancerad nivå