Studentrepresentanter

Har du funderat på att bli studentrepresentant? Här kan du läsa mer om vad det innebär, och vad du som student vinner på att engagera dig!

 

En studentrepresentant är en student som sitter med i ett organ och går på möten med universitetet. Uppdraget går ut på att bidra med ett studentperspektiv i viktiga frågor om utbildningen och arbetsmiljön på LiU. Syftet med studentrepresentanter är att studenternas åsikter ska vara representerade i alla beslut som gäller studenter. De olika organen vid LiU jobbar med allt från datasalar och utlandsstudier till anställningar och utbildningskvalitét. Som representant får en dessutom en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör din utbildning bättre.

Det är en rättighet!

Det är lagstadgat (2 kap. 7§ högskolelagen) att studentrepresentanter ska kunna sitta med i alla beslutande och beredande organ på universitetet. LiU har riktlinjer berörande representanter (liu-2019-02146) där det bland annat framgår att universitet ska i största möjliga mån förlägga sammanträden på tider när studenter har möjlighet att närvara.

Image

Vill du engagera dig?

Lediga platser

Det är studentkårerna som tillsätter studentrepresentanter. I förteckningen över studentrepresentantplatser kan du se vilka poster under StuFF som är vakanta. Är du intresserad av ett uppdrag eller vill veta mer om någon av platserna? Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig till vki@stuff.liu.se. 

Fördelar

Som representant får du en unik inblick i universitetets arbete. Vissa platser ger rätt till arvode och prolongering (för doktorander). Det är även en fin merit att ha på CV:t!

Mötesrapport

Efter en studentrepresentant har varit på möte så ska rapport skickas in till kåren så att vi fåt veta vad som händer på institutioner, råd, nämnder och andra beslutsorgan där ärenden som berör studenter behandlas.
Länken finns här att hämta för Mötesrapporten.

Studenter på GLP & ÄLP som är klassrepresentanter eller sitter i ämnesråd använder denna Mötesrapport.

Handbok

StuFF arbetar just nu på att uppdatera handboken för studentrepresentanter!