Kårvalet 2020

Image

Vad är kårvalet?

Kårvalet är valet till StuFFs kårfullmäktige som är kårens högst beslutande organ. Som medlem har du rätt att kandidera till fullmäktige eller att rösta på vilka som ska sitta i fullmäktige och representera dina åsikter. Läs vad kårfullmäktige gör här!


När sker kårvalet 2020?

Valet skedde den 6 - 15 maj. Resultatet kommer publiceras inom kort här nedan. Ett fyllnadsval kommer att hållas under ht 2020.


 Hur röstar du i kårvalet?

Valet sker elektroniskt och du måste vara medlem för att rösta.

 

Listor och kandidater till StuFFs fullmäktige 2020/2021:

Lärarlistan:

Lärarlistan finns till för oss lärarstudenter! Vi fungerar som en bro mellan lärarstudenter och studentkåren för att driva de frågor som är viktiga och relevanta för lärarstudenter i studentpolitiska frågor rörande utbildning, arbetsmiljö och det studiesociala.

Kim Axelsson
Freja Larsson
Rasmus Wrammer
Malin Grönros
Edvin Johansson

Stad i Ljus:

Stad i ljus är listan för mångfald. Vi anser att alla studenter vid Linköpings universitet har lika rätt att höras och ska ha samma möjligheter att klara av sina studier som vilken annan student som helst oavsett vad du pluggar, vart du pluggar eller vart du bor. De frågor vi vill stötta under verksamhetsåret 20/21 är att mottagningsarbetet ska utvecklas så att fler nya studenter som kommer till Linköpings universitet får chansen att känna sig välkomna samt att studenter under Filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap ska ha rätt till mer lärarledd tid.


För att se till att utbildningarna på Linköpings universitet håller en god kvalitet och att arbetsmiljön på våra campus är bra så behöver sektionernas arbete lyftas. Vi vill helt enkelt se till att sektionsengagemang blir mer attraktiv för att få fler studenter att vilja engagera sig i sin egen sektion, då det de gör är av stor vikt för StuFFs verksamhet.

Josefin Stoor
Thomas Kästner
Amanda Heikkinen
Anton Halvars Klintäng
Emma Lång
Anton Wiman
Emma Linder
Anton Karlsson
Andy Wong
Didrik Florhed
Alexander Fröderberg
Erik Håkansson

Valresultat kårvalet 2019

Mandatfördelningen i fullmäktige 19/20 ser ut som följande:

  • Förenade Filosofers Initiativ 12 mandat
  • Socialdemokratiska Studenter 8 mandat
  • Lärarlistan 5 mandat

Det fullständiga protokollet hittar du här.

Thomas Kästner
Thomas KästnerOrdförande valrådetval@stuff.liu.se

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535