Kårvalet 2018

Image

Vad är kårvalet?

Kårvalet äger rum 5-18 mars och är valet till kårfullmäktige där du som medlem har möjlighet att välja vem eller vilka du vill ska representera dig och dina åsikter inom StuFF.

Vad är kårfullmäktige?

Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag och består av 25 stycken studenter som väljs årligen genom kårvalet. Bland annat utser fullmäktige kårstyrelsen, studentrepresentanter och bestämmer vad StuFF och styrelsen ska arbeta med. Det var bland annat fullmäktige som tog initiativet kring studentrabatter i kollektivtrafiken.

Hur mycket tid tar det att vara en del av fullmäktige?

Fullmäktige har möten ungefär 3-4 gånger per termin. Möterna kan vara i både Linköping och Norrköping men ligger efter föreläsningstid för att det inte ska gå ut över studierna.

Vad är en lista?

En lista kan liknas vid ett politiskt parti och består av en eller flera personer. Listan kan vara av en sammanslutning av personer med samma politiska åsikt, personer från samma utbildning eller helt enkelt en grupp studenter som tillsammans vill förändra kåren. Man måste inte vara partipolitisk eller tillhöra någon annan gruppering för att ställa uppAtt skapa en lista är inte svårt, det gäller bara att komma på ett namn. Det är viktigt att namnet på listan inte kan förväxlas med någon redan existerande lista. Den perioden som man kan skapa och lämna in sin lista kallas ibland även för listbildning.

Vad behöver jag för förkunskaper?

Inga förkunskaper krävs för att få sitta i fullmäktige. Du måste dock vara medlem.

Kul! Jag vill vara med. Hur kandiderar jag?

Du kan välja att antingen skapa en ny lista eller gå med i en som redan finns. Under rubiker fullmäktige kan du se vilka listor som finns i dagsläget. Om du vill skapa en ny lista med andra eller kandidera på egen hand fyller du i den här blanketten och lämnar in den på StuFFs kontor på Trappan eller Kårallen.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer om kårvalet?

Frågor om kårvalet besvaras av val@stuff.liu.se

Thomas Kästner
Thomas KästnerOrdförande valrådetval@stuff.liu.se