Kårvalet 2019

Image

Vad är kårvalet?

Kårvalet äger rum 15-28 april och är valet till kårfullmäktige där du som medlem har möjlighet att välja vem eller vilka du vill ska representera dig och dina åsikter inom StuFF. Valet sker elektroniskt. 


Vad är kårfullmäktige?

Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag och består av 25 stycken studenter som väljs årligen genom kårvalet. Bland annat utser fullmäktige kårstyrelsen, studentrepresentanter och bestämmer vad StuFF och styrelsen ska arbeta med. Det var bland annat fullmäktige som tog initiativet kring studentrabatter i kollektivtrafiken.


Har du frågor?

Maila till val@stuff.liu.se

Valresultat kårvalet 2019

Mandatfördelningen i fullmäktige 19/20 ser ut som följande:

  • Förenade Filosofers Initiativ 12 mandat
  • Socialdemokratiska Studenter 8 mandat
  • Lärarlistan 5 mandat

Det fullständiga protokollet hittar du här.

Vakant
VakantOrdförande valrådetval@stuff.liu.se

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535