Jobba på StuFF

Heltidsuppdrag

Styrelsen

 Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger på mycket samarbete mellan kollegor på StuFF och med de andra kårerna vid LiU.

Aktuella heltidsuppdrag

För tillfället har vi inga heltidsuppdrag lediga.

StuFFs erbjudande

Heltidsuppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. 

Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Ett år i kåren blandar det bästa av studentliv, föreningsliv och arbetsliv - där du kan förhandla med lärosätets makthavare på förmiddagen, vara med och planera mottagningen på eftermiddagen - och gå raka vägen till dansgolvet på kvällen.

Förmåner som kommer med engagemanget:

Heltidsarvode på 18 112kr i månaden

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Du får behålla din studentlägenhet

Kårkort - fritt inträde på alla kårhusfester i 2 år

Ett kontor i hjärtat av campus Vallas studentliv, Kårallen

Fortbildningskurser

 

 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du en del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. StuFFs kontor är placerade i Linköping men då arbetet även sker i Norrköping ska du vara flexibel och beredd på att pendla.

Arbetet utföra under dagtid på vardagar, men du ska vara flexibel och beredd på att ibland jobba utanför ordinarie kontorstider när så krävs.

B-körkort är meriterande, men inget krav.

Demokratienheten

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Du arbetar samtidigt som du studerar. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Aktuella deltidsuppdrag

Tillsatta i StuFF

Verksamhetsåret 23/24

Heltidsuppdrag

Kårordförande

Anna Wikström 

Vice kårordförande Internt

Ellen Ivarius Andersson

Vice kårordförande Externt

Jonas Gustavsson

Central utbildningsbevakare

Josefine Kilborn 

Centralt arbetsmiljöombud

Sofia Elwe 

Studiesocialt ansvarig Mottagning och Sektion

Didrik Florhed

Demokratienheten

Ordförande

Max Björklund

Talman

Freja Larsson

Sekreterare

Elliott Larsson

Vice sekreterare

Vakant

Valberedning 

Tua Wigforss

Sakrevisor

VAKANT

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535