Jobba på StuFF!

StuFF söker personer för uppdrag på både heltid och deltid. 

 

Hur söker du?

 

Skicka snarast möjligt ett mail till valberedningen@stuff.liu.se med:

  • CV
  • Personligt brev

Vi tar emot ansökningar löpande, så tveka inte! 

Ansökningsprocessen:

Du blir kontaktad av valberedningen och får mer information angående intervju etc. Boka in tisdagen den 4/6 från kl 17, då har StuFF valmöte. 

 

StuFFs erbjudande

Vad får man ut av att jobba heltid på StuFF under ett år?

 

Uppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

Friskvårdsbidrag

Betalda semesterdagar

Andra förmåner 

Heltidsuppdrag

StuFF söker tio personer på heltid! De tio uppdrag som finns är listade nedan, och alla ingår i StuFFs operativa team, kallat kårstyrelsen. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar jobba i juni 2019 och ditt uppdrag löper till och med den 30/6 2020. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningskap innevarande läsår. 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. Då arbetet är fördelat på två orter, Linköping och Norrköping, och kåren har tillgång till egna bilar är det meriterande att ha B-körkort.

Beskrivningar av heltidsuppdragen

Vice kårordförande (VKO)

Som vice kårordförande (VKO) har du huvudansvaret för StuFFs interna styrelsearbete. Det innefattar den dagliga ekonomiska hanteringen, arbetsledning och övrig förvaltning samt att bistå kårordförande vid behov. Vice kårordförande är kårordförandes ställföreträdare i kårstyrelsen vid dennes frånvaro. I posten som vice kårordförande ingår det även att representera StuFF i möten med universitetet, till exempel en av fakultetsstyrelserna.

För posten som vice kårordförande söker vi dig som har kunskap om och intresse för ekonomi. Du ska ha en ekonomisk medvetenhet samt vara strukturerad och stabil i mötet med andra människor. Du ska ha en empatisk förmåga och kunna sätta dig in i andra människors situation. Du ska kunna se helheten i en organisation och leda arbetsgrupper.

Medlemskoordinator (MKO)

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Vice talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar och genom att praktiska uppgifter inför sammanträdena utförs. Detta inkluderar exempelvis lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen.

Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman skall vara talman behjälplig i dennes uppgifter. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under längre möten.

Vice sekreterare
Valråd (arbetsgrupp)
Valberedning (arbetsgrupp)
Sakrevisor (1 person)

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535