Jobba på StuFF!

Nu är ansökningsperioden öppen för StuFFs förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2020/2021! Sök senast 11 mars!

Så här gör du för att söka till uppdragen:

Du anmäler ditt intresse för uppdragen genom att skicka ett e-mail till valberedningen@stuff.liu.se  med ämnesraden ”Ansökan [uppdrag]”. I mailet bifogar du ett CV med minst två referenser samt ett personligt brev med en motivering till det/de uppdrag du söker. Om du väljer att söka något av styrelseuppdragen vill vi också att du beskriver en sak du skulle vilja förändra eller utveckla under året. Om du är en sittande styrelseledamot som väljer att söka om till samma eller annan post så kommer valberedningen att ta referenser från det sittande presidiet.

Så här gör du för att nominera till uppdragen: 

Nominering till uppdragen görs genom att svara på den här enkäten. I enkäten skriver du en kort motivering varför du anser att personen skulle passa bra för ett av StuFFs förtroendeuppdrag. Ange även kontaktinformation (namn, LiU-id och telefonnummer) till personen du vill nominera.

Valprocessen:

Ansökningsperioden är öppen till och med onsdagen den 11 mars och fram till dess kan du både söka och nominera en vän. Samtliga sökande och nominerade kommer med start i mars att kallas till intervju löpande. I mitten av mars kommer de nomineringar som valberedningen har gjort offentliggöras. Innan nomineringarna presenteras kommer samtliga kandidater meddelas om valberedningens val och hur motkandideringar går till. Både nominerade och motkandidater är välkomna att delta på en speeddating med fullmäktige den 21 mars. Valet till styrelsen sker på fullmäktigemötet den 28 mars. Valberedningens arbete innebär enbart att bereda kandidater för fullmäktige att besluta om på sagda fullmäktigemöte. Observera att valberedningens nomineringar är rekommendationer och att en nominering inte nödvändigtvis innebär att du blir vald till posten.

Läs vilka uppdragen är under flikarna till höger!

StuFFs erbjudande

Vad får man ut av att jobba heltid på StuFF under ett år?

 

Uppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

Friskvårdsbidrag

Betalda semesterdagar

Kårkort

Andra förmåner 

StuFFs Fullmäktige

Just nu söker StuFF också ett nytt fullmäktige för verksamhetsår 2020/2021. Alla medlemmar i StuFF kan kandidera till StuFFs fullmäktige. Det gör du genom att bilda en lista. Här kan du läsa mer om hur du kandiderar till StuFFs fullmäktige. Ansök senast den 24 mars! 

Heltidsuppdrag

Nu söker StuFF en ny styrelse för verksamhetsår 20/21! Ansök senast den 11 mars. Se uppdragen nedan!

Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar arbeta den 8/6 2020 och ditt uppdrag löper till och med den 30/6 2021. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap innevarande läsår. 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. Då arbetet är fördelat på två orter, Linköping och Norrköping, och kåren har tillgång till egna bilar är det meriterande att ha B-körkort.

Beskrivningar av heltidsuppdragen

Kårordförande (KO)

Som kårordförande (KO) leder du styrelsens och studentkårens arbete och bär där med huvudansvaret för arbetet inom både styrelsen och kåren som helhet. Som kårordförande är du StuFFs representant vid möten med Linköpings universitet så som universitetsstyrelsen, en utav fakultetsstyrelserna och andra externa parter. Kårordförande har huvudansvar för LUST-samarbetet och leder såväl presidiets (det vill säga kårordförande och vice kårordförande) arbete, samt leder styrelsens interna möten. Tillsammans med vice kårordförande är kårordförande ansvarig för arbetsledning av styrelsen. I uppdraget ingår också huvudansvaret för StuFFs strategiska och långsiktiga organisationsarbete. Eftersom det finns tre kårer med tre olika ordföranden så roterar tre olika uppdrag årsvis mellan dessa ordföranden.

För posten som kårordförande söker vi dig som har tidigare ledarskapserfarenheter och som även har viss dokumentvana och mötesvana. Det är önskvärt att du har hög stresstålighet och att du kan hantera svåra eller tunga beslut, samtidigt som du är en offentlig person då du kommer vara ansiktet utåt gällande kåren gentemot externa parter och media. 

Vice kårordförande (VKO)
Studentombud Utbildning FilFak (SUF)
Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU)
Studentombud Arbetsmiljö & lika villkor (SAL)
Studiesocialt ansvarig Mottagning & Sektion (SAMS)
Kommunikatör (KOM)
Medlems- och studentrepresentantansvarig (MSA)

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar och genom att praktiska uppgifter inför sammanträdena utförs. Detta inkluderar exempelvis lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen.

Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman skall vara talman behjälplig i dennes uppgifter. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under längre möten.

Vice talman
Sekreterare
Vice sekreterare
Valråd
Valberedning
Stadgetolkare
Revisorer

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535