Jobba på StuFF

Somstudentombud Utbildning Utbildningsvetenskapstudentombud Arbetsmiljö & Lika villkor

Heltidsuppdrag

Styrelsen

 Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger på mycket samarbete mellan kollegor på StuFF och med de andra kårerna vid LiU.

Aktuella heltidsuppdrag

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU)

Som studentombud – utbildning utbildningsvetenskap driver du utbildningsfrågor för de studenter som tillhör området för utbildningsvetenskap, det vill säga lärarstudenter vid LiU samt ansvarar för doktorandfrågor och internationalisering.

Arbetet inkluderar att representera StuFF i styrelsen för utbildningsvetenskap och internationaliseringsnämnderna för både Filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap. 

Som studentombud – utbildning utbildningsvetenskap ansvarar du för kårens arbete med studentinflytande och utbildningskvalitet för programstudenter inom området för utbildningsvetenskap samt för masterstudenter och de decentraliserade studenterna på Campus Småland. 

Du hanterar studentärenden gällande utbildningsfrågor och har ett tätt samarbete med sektionernas utbildningsbevakare (UB). Tillsammans med studentombud – utbildning Filosofisk fakultet sammankallar och genomför du möten och utbildningar för sektionernas utbildningsbevakare.

För posten som studentombud – utbildning utbildningsvetenskap söker vi dig som är strukturerad, bra på att samarbeta, har en empatisk förmåga och kan sätta sig in i andra människors situation på ett professionellt sätt. 

Du ska ha hög integritet, vara beslutsam och initiativtagande samt vara bekväm med att tala och skriva på engelska. Det är meriterande om du är lärarstudent och har tidigare erfarenhet av utbildningsfrågor, till exempel som utbildningsbevakare.

Studentombud Arbetsmiljö & Lika villkor (SAL)

StuFFs erbjudande

Heltidsuppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. 

Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Ett år i kåren blandar det bästa av studentliv, föreningsliv och arbetsliv - där du kan förhandla med lärosätets makthavare på förmiddagen, vara med och planera mottagningen på eftermiddagen - och gå raka vägen till dansgolvet på kvällen.

Förmåner som kommer med engagemanget:

Heltidsarvode på 18 112kr i månaden

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Du får behålla din studentlägenhet

Kårkort - fritt inträde på alla kårhusfester i 2 år

Ett kontor i hjärtat av campus Vallas studentliv, Kårallen

Fortbildningskurser

 


Tillträde

Du börjar arbeta snarast och uppdraget varar fram till juni 2023.

Kontakta vko@stuff.liu.se vid frågor eller intresse!

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du en del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. StuFFs kontor är placerade i Linköping men då arbetet även sker i Norrköping ska du vara flexibel och beredd på att pendla.

Arbetet utföra under dagtid på vardagar, men du ska vara flexibel och beredd på att ibland jobba utanför ordinarie kontorstider när så krävs.

B-körkort är meriterande, men inget krav.

Deltidsuppdrag

Finns inga deltidsuppdrag tillgängliga för tillfället!

Tillsatta i StuFF

Verksamhetsåret 22/23

Heltidsuppdrag

Kårordförande

Simon Ågren

Vice kårordförande

Max Iivanainen Björklund

Kommunikatör

Sofia Bel Habib

Studentombud Utbildning - Utbildningsvetenskap

Vakant

Studentombud Utbildning - Filosofisk Fakultet

Karin Frölind

Studentombud Arbetsmiljö & Lika villkor

Vakant

Medlems- och studentrepresentantansvarig

Freja Larsson

Studiesocialt ansvarig Mottagning och Sektion

Elliott Larsson

Deltidsuppdrag

Talman

Malin Grönroos

Vice talman

Vakant

Sekreterare

Amanda Heikkinen

Vice sekreterare

Vakant

Valberedning (arbetsgrupp)

Nicol Juferova - ledamot

4 poster - vakanta

Sakrevisorer

2 poster - vakanta

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535