Jobba på StuFF!

StuFFs styrelse jobbar på heltid och en ny styrelse tillsätts varje vår. Håll utkick här och i våra sociala medier om du är intresserad av ett arvoderat uppdrag inom kåren!

Just nu söker StuFF deltidare. Läs mer om uppdragen på den här sidan. Maila valberedningen@stuff.liu.se snarast om du är intresserad av att kandidera till ett deltidsuppdrag!

Valda personer för verksamhetsår 21/22:

Heltidsuppdrag:

Kårordförande
Simon Ågren

Vice kårordförande
Max Björklund

Kommunikatör
Petra Rørberg

Medlems- och studentrepresentantsansvarig
Rebecca Ritzén

Studentombud Utbildning Filosofisk fakultet
Oscar Vines

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap
Kim Axelsson

Studentombud Arbetsmiljö & Lika villkor
Freja Larsson

Studiesocialt ansvarig mottagning & sektion
Nicolina Wikström

Deltidsuppdrag:

Talman
Vakant

Vice talman
Vakant

Sekreterare
Clara Andersson

Vice sekreterare
Alicia Engström

Valrådet (arbetsgrupp)
5 poster - vakanta

Valberedningen (arbetsgrupp)
5 poster - vakanta

Sakrevisorer
Policarpio Bernerstedt
Anika Ernvik

StuFFs erbjudande

Uppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Fortbildningskurser

Andra förmåner 

Heltidsuppdrag

Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar arbeta i juni 2021 och uppdraget varar i ett år. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap innevarande läsår. 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt
som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. StuFFs kontor är placerade i Linköping men då arbetet även sker Norrköping ska du vara flexibel och beredd på att pendla. Arbetet utförs under dagtid på vardagar, men du ska vara flexibel och beredd på att ibland jobba utanför ordinarie
kontorstider när så krävs. B-körkort är meriterande, men inget krav.

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium
och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar
och genomföra praktiska uppgifter inför sammanträdena. Detta inkluderar exempelvis
lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt ha en kontinuerlig
dialog med styrelsen.

Vice talman
Valråd
Valberedning

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535