Studentrepresentanter

Har du funderat på att bli studentrepresentant? Här kan du läsa mer om vad det innebär, och vad du som student vinner på att engagera dig!


Studentrepresentant är en student som sitter med i ett eller flera organ på universitetet och för fram studenternas åsikter. Syftet med studentrepresentanter är att vi studenter ska ges inflytade över vår studietid så att besluten som tas av LiU tar hänsyn till vad som är bäst för studenterna. De olika organen vid LiU behandlar allt från datasalar och utlandsstudier till anställningar eller utbildningskvalité.


Det är en rättighet!

Det är lagstadgat att det ska finnas valda representanter från studenterna i alla beslutande och beredande organ på universitetet. StuFF har över 150 studentrepresentantsplatser som tillsätts av kåren tillsammans med sektionerna. Tillsammans ser vi till att alla beslut vid LiU har passerat minst en student!


En viktig del i vårt påverkansarbete

Studentrepresentanterna är en ovärdelig del i studentkårens påverkansarbete. Utan dessa skulle arbetet för att förbättra studiesituationen för studenterna gå betydligt långsamare. Som representant får man dessutom en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör din utbildning bättre.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara studentrepresentant och undrar vad det innebär att representera sin kår och sina medstudenter kan du kontakta vår studentrepresentantskoordinator.


Nationella studentrepresentantuppdrag

Genom Sveriges förenade studentkårer nominerar och tillsätter vi studentrepresentanter till nationella uppdrag. Här hittar ni de aktuella utlysningar till uppdrag. Kontakt oss om ni skulle vilja bli nominerade till ett uppdrag. Tänk på att de nationella uppdragen ofta sträcker sig över flera år.

 

Policarpio Bernerstedt
Policarpio BernerstedtStudentrepresentantskoordinator med ansvar för nationell påverkanskn@stuff.liu.se

Studentrepresentantuppdrag

Hur ansöker man?

Är du intresserad av ett uppdrag eller vill veta mer om någon av platserna? Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig till skn@stuff.liu.se

Information om platser

Ämnesråd

I ett ämnesråd samlas ämnesansvarig, föreläsare och lärare för att diskutera frågor som berör lärarutbildningen på flera olika planer. Bland annat kan frågor om kursinnehåll, examinationer, schemaläggning och användning av Lisam diskuteras, men agendan kan vara olika beroende på möte och ämne.

VFU-råd
Forskarutbildningsnämnd
Nämnd för kurs- och utbildningsplan
Kvalitetsnämnd avseende grundutbildning
Internationaliseringsnämnd
Styrelse för Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap
Stipendiekommittéer
Didacticum
Institutioner
Anställningsnämnd

Uppdrag Filosofisk fakultet

 

Fakultetsnivå

 • Anställningsnämnd - Ordinarie

 • Forskarutbildningsnämnd - Ordinarie - Doktorand
 • Forskarutbildningsnämnd - Suppleant - Doktorand

 • Kvalitetsnämnd avseende grundutbildning - Suppleant

Uppdrag området för utbildningsvetenskap

 

Fakultetsnivå

 • Forskarutbildningsnämnden - Ordniarie - Doktorand

 • Styrelsen för utbildningsvetenskap - Suppleant
 • Kvalitetsdialoger för spanska och franska - Ordinarie

 • Kvalitetsdialoger för spanska och franska - Ordinarie
 • Kvalitetssäkring för fristående kurser i engelska - Ordinarie

 

Ämnesråd i Linköping

 • Biologi ämneslärare

 • Engelska ämneslärare

 • Filosofi ämneslärare

 • Franska ämneslärare

 • Geografi ämneslärare

 • Historia ämneslärare

 • Kemi ämneslärare

 • Matematik 4-6

 • Naturkunskap 4-6

 • Samhällskunskap ämneslärare

 • Svenska 4-6

 • Teknik ämneslärare

 • Textilslöjd ämneslärare

 • Trä-och metallslöjd ämneslärare

 

Ämnesråd i Norrköping

 • Fritidshem

 • Praktiskt-estetiska ämnen fritidshem

 • Förskolepedagogik

 • UK Förskola

 • NO/teknik (F-3)

 • SV (F-3)

 • VFU-råd Förskollärare

Centrala uppdrag

 

LiU i Linköping

 • Alfastiftelsens stipendiekommitté - Ordinarie
 • Biblioteksstyrelsen - Suppleant

 • Didacticums studentråd - Ordinarie
 • LiU:s kvalitetssäkringsråd forskning - Ordinarie Doktorand

 • Objektrådet för Digitala resurser för lärande (datorsalar) - Ordinarie

 

LiU i Norrköping

 • Stipendier LiU Norrköping (Norrköpings kommun) - Ordinarie

 • Stipendier LiU Norrköping (Norrköping Norra Rotaryklubb) - Ordinarie

Institutioner

 • IBL:s styrelse - Ordinarie - Student och Doktorand

 • IEI:s styrelse - Ordniarie
 • IFM:s styrelse - Ordinarie

 • IKK:s styrelse - Ordinarie

 • ISAK:s styrelse - Suppleant för Student och ordniarie för Doktorand

 • ISV:s styrelse - Ordinarie - Student och Doktorand

 • ISV:s grundutbildningsråd - Ordinarie

 • TEMA:s styrelse - Ordinarie - Suppleant för Student och Doktorand

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535