LUST

 

Lust_logga_m_text.png

Vad är LUST?

LUST står för Linköpings universitets Studentkårer och är ett samarbetsorgan mellan StuFFLinTek och Consensus som är de tre studentkårer som har verksamhet vid LiU. 

Vad gör LUST?

LUST är framförallt kårernas samarbetsorgan genom vilket de driver gemensamma frågor mot universitetet och kommunen samt tillsätter studeranderepresentanter på central nivå på Linköpings universitet. LUST arbetar också aktivt med bostadsfrågan och kämpar för bra studentboenden i Linköping och Norrköping. LUST tar även ett mer övergripande ansvar för studentaktiviteter vid LiU. 

LUST godkänner studentföreningar vid Linköpings universitet. Att bli en LUST-godkänd förening innebär bland annat att föreningen får måla sitt märke i märkesbacken, boka lokaler, medverka vid KALAS-mottagningen och mycket mer. 

Vad innebär det att vara LUST-godkänd?

Att vara en LUST-godkänd förening är att få en stämpel på sin förening som leder till vissa förmåner och åtaganden. Dessa finns att läsa här

Vi i LUST startar alltså inte upp nya föreningar utan godkänner endast existerande. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa om hur man startar en förening.

Hur du får din studentförening godkänd

För att bli en LUST-godkänd förening ska föreningen uppfylla vissa krav. Dessa krav finns att läsa här. Nedan förklaras några av punkterna.

För att godkännas som studenförening vid Linköpings universitet har LUST ett krav på att totala antalet studenter, alumner, och anställda vid LiU inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta ska framgå i föreningens stadgar vid ansökningstillfället och kan endast ändras i och med föreningens begäran om uteslutning ur gruppen LUST-godkänds studentföreningar.

Håll ett årsmöte eller ett konstituterande möte med din förening. Protokollför det mötet och se till att det blir justerat. Det ska också finnas en närvarolista på samtliga personer som varit där. 

Utse två stycken kontaktpersoner för föreningen, förslagsvis är en av dessa ordförande. 

Ansök genom att fylla i detta formulär. I formuläret ska ni skicka in protokoll från årsmöte eller konstituerande möte med föreningen, föreningens stadgar samt en ifylld mall med kontaktuppgifter. Mallen som ska användas finns att hämta här

LUST-styrelsen har ansökningsperioder för att samla ansökningar och uppdateringar från studentföreningar inför styrelsemöten. Dessa perioder är som följer:

v. 27 - 29
v. 36 - 37
v. 44 - 45
v. 4 - 5
v. 14 - 15
v. 22 - 23

Efter att ni har skickat in er ansökan kommer ni att tilldelas en kontaktperson som tillhör någon i LUST-styrelsen. Om/när ansökan är komplett kommer LUST-styrelsen att meddela LiU detta som slutligen godkänner er ansökan.

 

Har ni frågor, kontakta LUSTs ordförande Max Björklund på vko@stuff.liu.se

Demokratisk och jämlik organisation

Studentföreningen kan bara räkna med att bli godkännd om den är jämlik, vilket innebär att den inte ifrågasätter eller strider mot principen om alla människors lika värde oavsett nationalitet, etnisk härkomst, social bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åskådning, kön och ålder.

Studenföreningen ska vra demokratisk vilket i detta fall innebär att den skall ha en styrelse som är vald av medlemmarna och kan avsättas av dessa.

Hantering av kontaktuppgifter

Om man är en LUST-godkänd förening samlar LUST-styrelsen in kontaktuppgifter till föreningen för LiUs räkning. Det är LiU som tillhandahåller listan och distribuerar till Kårservice vid behov. LUST-styrelsen däribland Kårerna och Kårservice använder kontaktuppgifterna för att bland annat kunna skicka ut information om lokalbokningar, förrådsuthyrning och information kring ytterligare förmåner.

Välkommen till StuFF!

StuFF är kåren för studenter vid utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. Vår främsta uppgift är att ge dig den bästa möjliga studietiden.

Vi ser till att dina rättigheter som student respekteras och att din röst blir hörd på hela universitetet!

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535