Lokal påverkan

StuFF arbetar med studentpolitik och med att påverka både universitetet och omgivningen i Linköping och Norrköping. 


Påverkan mot universitetet

StuFF påverkar universitetet, och vårt mål är att alla beslut som fattas passerar minst en studentrepresentant. StuFF finns i alla beslutsfattande forum på universitetet, alltifrån programråd till rektors ledningsråd. 

 

Påverkan mot kommun och landsting

StuFF arbetar aktivt med en dialog mellan Linköpings och Norrköpings kommun, samt region Östergötland. I respektive forum finns det olika fokusfrågor, med kommuner diskuteras frågor som stadsplanering och hur städerna kan göras mer studentvänliga. Med regionen samarbetar vi kring kollektivtrafiken. 

August Goldhahn
August GoldhahnKårordförandeko@stuff.liu.se
Anika Ernvik
Anika ErnvikVice Kårordförandevko@stuff.liu.se

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535