Organisationskarta

organisationskarta

Studentkåren är en demokratiskt uppbyggd organisation med över 1000 studenter som på något sätt är aktiva i StuFFs verksamhet, allt från fadder under Nolle-P till kårstyrelsen som arbetar heltid.


Även om StuFF representerar alla studenter är det medlemmarna som bestämmer vad StuFF ska arbeta med och hur. Medlemmarna utser varje år 25 representanter till kårfullmäktige som är studentkårens högst beslutande organ. Fullmäktige har möte ungefär 8 gånger per år och leds av talmanspresidiet. 

Fullmäktige är även de som väljer vilka som ska sitta i kårstyrelsen och vad de ska arbeta med. Kårstyrelsen består av 10 studenter som tar studieupphåll för att kunna arbeta heltid för att förbättra din studiesituation på LiU. Kårstyrelsen har flera utskott och arbetsgrupper. Läs mer om vilka utskott som finns och hur du kan engagera dig här. Kårstyrelsen utser även mottagningssamordnare som koordinerar Nolle-P.

Studentkårens viktigaste samarbetspartner är sektionerna. Med stöd av och i samarbete med studentkåren anordnar sektionerna Nolle-P och ser till att utbildningsbevakning och arbetsmiljöabrete finns.

 

August Goldhahn
August GoldhahnKårordförandeko@stuff.liu.se
Klara Bladh
Klara BladhTalmantalman@stuff.liu.se
Talman leder StuFFs fullmäktiges möten.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535