Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är StuFFs heltidare som driver det dagliga arbetet. Samtliga är studenter som antingen nyligen avslutat sina studier eller har tagit studieupphåll för att arbeta i kåren. Kårstyrelsens arbete styrs av StuFFs kårfullmäktige som bestämmer kårens riktning och ger uppgifter till kårstyrelsen. 

Presidiet

Presidiet planerar och leder förvaltningen av styrelsens uppdrag, samt ansvarar för styrelsens strategiska och långsiktiga arbete.

Kårordförande

s.agren.png

Simon Ågren

ko@stuff.liu.se

073 - 41 41 008

Ansvarsområden:

Leda StuFF 

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande Internt

max.png

Max Iivanainen Björklund

vki@stuff.liu.se

073 - 41 41 009

Ansvarsområden:

Kårens ekonomi

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande Externt

f.larsson.png

Freja Larsson

vke@stuff.liu.se 

073 - 41 41 011

Ansvarsområden:

Nationell Studentpolitik

Näringslivsamarbeten

Medlemsförmåner

Studentavdelningen

Studentavdelningen är den operativa grenen av kårstyrelsen och jobbar med att stötta studenter, driva förbättringsarbete samt att stötta våra nära vänner i sektionerna.

Studentombud - Utbildning Utbildningsvetenskap

gottfrid-portrattbild.jpg

Gottfrid Silverek

suu@stuff.liu.se

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och - utveckling på Utbildningsvetenskap

Studentärendehantering

Studentombud - Utbildning Filosofisk Fakultet

k.frolind.png

Karin Frölind

suf@stuff.liu.se

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och - utveckling på Filosofiska Fakulteten

Studentärendehantering

Centralt Arbetsmiljöombud

tom-test-oskar.jpg

Oskar Johansson

camo@stuff.liu.se 

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Arbetsmiljö

Lika villkor

Studentärendehantering

Studiesocialt ansvarig

e.larsson.png

Elliott Larsson

sams@stuff.liu.se 

073 - 41 41 010

Ansvarsområden:

Sektionskontakt

Mottagningen

Event

Mejlgrupper

Styrelsen samarbetar i många viktiga frågor! Här hittar du olika mejlgrupper som kan hjälpa dig med just din fråga.

Deltidare

Deltidarna stödjer och hjälper Styrelsen i det operativa arbetet

Mottagningssamordnare Linköping

Livia Forsberg

MSL@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

Koordinera mottagningsarrangörer i Linköping

Mottagningssamordnare Norrköping

Lisa Da Re

MSN@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

Koordinera mottagningsarrangörer i Norrköping

Koordinator för Internationella Studenter

Mary Edwards

kis@stuff.liu.se 

Ansvarsområden:

 Internationella föreningar & studenter

Norrköpingskoordinator

Lea Ljungqvist

nk@stuff.liu.se 

Ansvarsområden:

Utveckla kårens verksamhet på Campus Norrköping

Producent

Va. Kant

Ansvarsområden:

Skapa marknadsföringsmaterial

Kommunikatör

Nike Johansson

kom@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

StuFFs marknadsföring

Administratör

Josefine Stoor

administrator@stuff.liu.se 

Ansvarsområden:

Medlemsskapssystemet

StuFFs operativa ekonomi

Avtalsadministrering

Kontor och öppettider

StuFF har sitt säte i Linköping, med kontor i Kårallen på campus Valla. Kårstyrelsen har kontorstid kl 10 - 15 under vardagarna.  

StuFFs styrelse är i Norrköping på torsdagar och sitter i Kåkenhus plan 2 utanför Café Trappan kl 10-15. 

Kårallen, campus Valla, Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping