Fullmäktige

Vad är StuFFs fullmäktige?

Kårfullmäktige är StuFFs högst beslutande organ och består av 25 studenter som valts av StuFFs medlemmar. Fullmäktige kan liknas med Sveriges riksdag och istället för partier så får medlemmarna rösta på listor. En lista består av en eller flera studenter som driver de studentpolitiska frågor som de anser viktigast. Det är kårfullmäktige som röstar in StuFFs heltidare (styrelsen) och bestämmer vilka frågor kåren ska driva. StuFFs fullmäktige tar beslut om StuFFs riktning, verksamhet och budget. Det var bland annat fullmäktige som tog initiativet kring studentrabatter i kollektivtrafiken. Fullmäktiges arbete regleras av StuFFs styrdokument.

 

Alla som sitter i kårfullmäktige (FUM) är aktivt studerande och gör detta på sin fritid. Det är ungefär åtta FUM-möten om året. Varje lista har ett listombud som kan liknas vid listans ordförande. Listombuden går på fler möten under året utöver FUM-möten. 

Kårvalet

Kårfullmäktige röstas in under kårvalet som arrangeras en gång om året. OBSERVERA att alla 25 mandat i fullmäktige 20/21 inte är fyllda och ett fyllnadsval kommer därför hållas under ht20. Mer information om kårvalet och hur du kandiderar finns här. 

Listor och personer i fullmäktige 20/21

 

Stad i Ljus

Josefin Stoor

Thomas Kästner

Amanda Heikkinen

Anton Halvars Klintäng

Emma Lång

Anton Wiman

Emma Linder

Anton Karlsson

Andy Wong

Didrik Florhed

Alexander Fröderberg

Erik Håkansson

 

Lärarlistan

Kim Axelsson

Freja Larsson 

Rasmus Wrammer 

Malin Grönros

Edvin Johansson

Praktisk information

Kårfullmäktige-möten höstterminen 2020

Kårfullmäktigemöten kommer hållas följande datum:

  

 

 • 24 september
  Tema - val av SUU
  Lokal: T1, C-huset, Campus Valla
  Tid: 17:15
 • 4 november
  Tema - beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 19/20 och FUM 19/20
  Lokal: Norrköping, sal meddelas närmare
  Tid: 17:15 - 22:00
 • 9 december
  Tema - valinstruktioner och mottagningspolicyn
  Lokal: Meddelas närmare
  Tid: Meddelas närmare 
 • 20 februari
  Tema - diskussion inför framtagning av styrdokument för verksamhetsår 21/22
  Lokal: Meddelas närmare
  Tid: Meddelsa närmare
 • 27 mars
  Tema - val av ny styrelse för verksamhetsår 21/22 
  Lokal: Meddelas närmare
  Tid: Meddelas närmare
 • 8 maj
  Tema - beslutande om styrdokument för verksamhetsår 21/22 
  Lokal: Meddelas närmare
  Tid: Meddelas närmare

Kontaktuppgifter till fullmäktige

 

Talman (sammankallande)

talman@stuff.liu.se 

 

Sekreterade (ansvarig för protokoll)

sekreterare@stuff.liu.se

 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535