Fullmäktige

Vad är StuFFs fullmäktige?

Kårfullmäktige är StuFFs högst beslutande organ och består av 25 studenter som valts av StuFFs medlemmar. Fullmäktige kan liknas med Sveriges riksdag och istället för partier så får medlemmarna rösta på listor. En lista består av en eller flera studenter som driver de studentpolitiska frågor som de anser viktigast. Det är kårfullmäktige som röstar in StuFFs heltidare (styrelsen) och bestämmer vilka frågor kåren ska driva. StuFFs fullmäktige tar beslut om StuFFs riktning, verksamhet och budget. Det var bland annat fullmäktige som tog initiativet kring studentrabatter i kollektivtrafiken. Fullmäktiges arbete regleras av StuFFs styrdokument.

 

Alla som sitter i kårfullmäktige (FUM) är aktivt studerande och gör detta på sin fritid. Det är ungefär åtta FUM-möten om året. Varje lista har ett listombud som kan liknas vid listans ordförande. Listombuden går på fler möten under året utöver FUM-möten. 

Kårvalet

Kårfullmäktige röstas in under kårvalet som arrangeras en gång om året. Mer information om kårvalet och hur du kandiderar finns här. 

Listor och personer i fullmäktige 19/20

Förenade Filosofers initiativ  

Magnus Holm

Hampus Jenå

Alicia Lihammar

Simon Pugliano

Amanda Larsby

Victoria Nilsson

Cornelia NuamuDi

Filip Lindevall

Agnes Alm

Sofia Fardmark

Aniara Ulfsdotter

 

Lärarlistan

Alfred Norén

Anton Springmann  

Malin Grönroos

Henrik Bademo

 

Socialdemokratiska studenter

Emilia Jonsson

Anton Johansson

Sara Tegnlöv

Anton Karlsson

Henrik Svensson

Frida Stark

Martin Storkamp

Astrid Hultenius

Praktisk information

Kontaktuppgifter till fullmäktige

 

Talman (sammankallande)

talman@stuff.liu.se 

 

Sekreterade (ansvarig för protokoll)

sekreterare@stuff.liu.se

 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535