Protokoll 22/23

Nedan finns protokoll från respektive organ inom StuFF. Ovanför varje kolumn finns kontaktuppgifter till den som är ansvarig för protokoll.

Styrelsemöten

Fullmäktiges möten

Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se

 

 

Gamla protokoll

Verksamhetsåret 21/22

Styrelsemöten

Fullmäktiges möten

Valrådets möten

Dokumentansvarig:

val@stuff.liu.se


Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se


Gamla protokoll

Protokoll verksamhetsår 20/21

Styrelsemöten

Dokumentansvarig:

vko@stuff.liu.se


SM01

SM02

SM03

SM05

SM06

SM07

 

Fullmäktiges möten

Dokumentansvarig:

sekreterare@stuff.liu.se


FP01

FP02

FP03 observera att signerat dokument finns på styrelsens kontor

FP04

FP05

FP07

Valrådets möten

Dokumentansvarig:

val@stuff.liu.se


 

Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se


Gamla protokoll

Protokoll verksamhetsår 19/20

Valrådets möten

Dokumentansvarig:

val@stuff.liu.se


VR01

Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se


Gamla protokoll

Protokoll verksamhetsåret 18/19

Valrådets möten

Dokumentansvarig:

val@stuff.liu.se


 

Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se


 

Gamla protokoll

Protokoll verksamhetsåret 17/18

Valrådets möten

Dokumentansvarig:

val@stuff.liu.se


VR01

VR02

VR03

 

Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se


 

Protokoll verksamhetsåret 16/17

Mötesprotokoll styrelsemöten 16/17

Mötesprotokoll fullmäktigemöten 16/17

Protokoll valrådets möten 16/17

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535