Deltidarprogrammet

Kommunikatör

Image

Som kommunikatör (KOM) är du kårens reguljära informatör. Oftast genom text eller enklare visuella inlägg i sociala medier står du för den planerade och återkommande kommunikationen under året. KOM är väl integrerad i den breda verksamheten och har en självklar plats på kontoret, men mycket kan också skötas på distans.

 Som KOM förväntas du lägga i genomsnitt minst 12 timmar i veckan på uppdraget.

 

Arbetsuppgifter

 • Vardagligt fotograferande av verksamheten
 • Planera kommunikationsscheman
 • Svara på- eller delegera de mail och meddelanden som kommer in till kåren
 • Ansvara för grundläggande skötsel av kårens sociala medier
 • Författa nyhetsbrev

Krav

 • Kunna skriva väl på svenska i text
 • Grundläggande grafiska kunskaper
 • Flexibilitet att jobba flera gånger i veckan

Meriterande

 • Tidigare sektions- eller föreningsengagemang

Uppdraget har ett fast arvode på 5 500 kr i månaden. Sista ansökningsdag är ... Intervjuer sker löpande och kandidater kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontakta VKO på vko@stuff.liu.se vid intresse av tjänsten.


Producent

Image

Producenten (PROD) är kårens projekt-informatör. Oftast genom fotografier, grafisk design, film- eller större mängder textpresentation, står du för lanseringen av de större händelser, projekt, utvecklingar etc. som drivs under året. Som huvudsakligt ansvarig för skapande av grafiska resurser och informationsprojekt kommer du designa marknadsföringsmaterial och större uppdateringar av hemsidan. PROD kan sköta mycket arbete på distans.

 Som PROD förväntas du lägga i genomsnitt minst 12 timmar i veckan på uppdraget.

Arbetsuppgifter

 • Filmprojekt. Exempelvis arrangera, leda och redigera marknadsföringsfilmer
 • Designa och beställa fysiskt marknadsföringsmaterial.
 • Sköta och/eller understödja den digitala och/eller fysiska lanseringen av evenemang
 • Förvaltning och uppdatering av kårens grafiska profil
 • Granska och leda uppdateringsprojekt av hemsidan

Krav

 • Kunna skriva väl på svenska i text
 • Grundläggande grafiska kunskaper
 • Flexibilitet att jobba flera gånger i veckan

   

Meriterande

 • Tidigare sektions- eller föreningsengagemang

Uppdraget har ett fast arvode på 5 500 kr i månaden. Sista ansökningsdag är ... Intervjuer sker löpande och kandidater kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontakta VKO på vko@stuff.liu.se vid intresse av tjänsten.

Kordinator för Internationella Studenter

Image

Koordinator för Internationella Studenter (KIS) ska vara kårens ambassadör gentemot internationella studenter. Detta innebär att du samlar internationella studenters problembeskrivning som underlag till kårstyrelsen, samtidigt som du hjälper dem få kontakt med verksamheten. Du blir ledande i att förvalta kårens verksamhet och varumärke tvåspråkigt och deltar i projekt som översättning och informationsspridning. 

 Som KIS förväntas du lägga i genomsnitt minst 12 timmar i veckan på uppdraget.

 Arbetsuppgifter

 • Representera kåren genom att vara synlig bland internationella studenter och kunna svara på frågor om verksamheten
 • Förbereda dig inför möten självständigt genom att läsa handlingar och samla underlag
 • Vara en god ambassadör för kårmedlemskapet och utreda hur detta kan utvecklas för Internationella studenter
 • Uppehålla god kontakt med sektioners internationella utskott och med de internationella föreningarna
 • Stötta arbetet med utvecklingen av mottagningen för internationella studenter  

Krav

 • Kunna arbeta på både engelska och svenska
 • Vilja representera de internationella studenterna

Meriterande

 • Tidigare sektions- eller föreningsengagemang
 • Tidigare engagemang i någon av de internationella föreningarna

Uppdraget har ett fast arvode på 5 500 kr i månaden. Sista ansökningsdag är ... Intervjuer sker löpande och kandidater kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontakta VKO på vko@stuff.liu.se vid intresse av tjänsten.

Norrköpingskoordinator

Image

Som Norrköpingskoordinator (NK) är du kårens permanenta närvaro i Norrköping. Genom att involveras i kårens breda verksamhet ska du ges verktyg till att synas och höras på Campus Norrköping, där du handlägger frågor och lättare ärenden åt styrelsen. Du samlar Norrköpingsstudenternas röst i frågor som arbetsmiljö, studiesocialt liv och campusutveckling.

Som NK förväntas du lägga i genomsnitt minst 12 timmar i veckan på uppdraget. 

Arbetsuppgifter

 • Representera kåren genom att vara synlig på campus och kunna svara på frågor om verksamheten.
 • Ha möte med styrelsen inför kommande beslutsfattande campusrelaterade möten på LiU för att sammanställa kårens åsikter kring de frågor som kommer tas upp
 • Vara en god ambassadör för kårmedlemskapet och utreda hur detta kan utvecklas för Norrköpingsstudenter
 • Uppehålla god kontakt med kårhuset Trappan, alla kårens sektioner samt dess utskott i Norrköping.
 • Hjälpa Mottagningssamordnare i Norrköping med planeringen och utförandet av mottagningen i Norrköping

Krav

 • Studerande på utbildning (minst halvfart) på Campus Norrköping vid Linköpings Universitet
 • Flexibilitet att ha en jämn närvaro på campus, särskilt när styrelsen besöker
 • Kunna arbeta självgående och initiativtagande
 • Vilja representera Norrköpingsstudenterna och bidra till en god utveckling av Campus

Meriterande

 • Tidigare sektions- eller föreningsengagemang

Uppdraget har ett fast arvode på 5 500 kr i månaden. Du har även tillgång till ett eget kontor i Norrköping. Sista ansökningsdag är ... Intervjuer sker löpande och kandidater kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontakta VKO på vko@stuff.liu.se vid intresse av tjänsten.