Image

Mellan den 29:e mars och den 7:e maj pågår det listbildning. Detta betyder att du kan kandidatera till StuFFs fullmäktige genom att bilda en lista i kårvalet som går av stapeln senare i vår.

Du behöver inte vara politiker för att bedriva studentpolitik - Representera dina intressen i kårfullmäktige!

Vad är en Lista?

En lista kan liknas vid ett parti, typ som i riksdagen. Som medlem i StuFF har du nu möjligheten att bilda din helt egna lista! Du kan bilda den själv eller tillsammans med ett gäng kompisar. Som Lista kandiderar ni i Listkretsen i StuFFs fullmäktige! Nytt för i år är nämligen att Fullmäktige är uppdelat i två kretsar: Sektionskretsen och Listkretsen. Listkretsen har totalt 85 av 169 mandat - det vill säga majoriteten av alla mandat. I StuFFs nya fullmäktige kan en person ha flera mandat - allt bestäms egentligen beroende på hur många röster ni får!

Som Lista kan ni sedan motionera och rösta i StuFFs Fullmäktige. Alla i Listan kan också tillfälligt föra över mandat till andra inom Listan - så ingen fara ifall det skulle vara så att man inte kan närvara på något enstaka Fullmäktige. Allt ni behöver göra är att bilda en lista!

Image

Vad är Fullmäktige?

StuFFs fullmäktige (FUM) är det högst beslutande organet inom StuFFs organisation. Men vad innebär det egentligen? FUM sammanträder ungefär 8-10 gånger per år, där man demokratiskt röstar i strategiska beslut kring hur studentkåren ska drivas. Besluten som tas upp kan variera. Vanliga beslut kan exempelvis vara hur mottagningspolicyn ska se ut och vilken budget man ska ha till nästa år. Utöver detta kan du som ledamot själv välja vilka frågor som ska lyftas! 


Fullmäktige som demokratiskt organ är chef och uppdragsgivare till de personer som engagerar sig i kåren på hel- eller deltid. Exempelvis StuFFs styrelse. Dessa sitter nämligen i möten med allt ifrån rektor, dekaner och annan personal på LiU, men också med kommunerna och regionen - i vissa fall pratar vi också på nationell nivå med riksdagspolitiker!

Förutom det självklara som utbildningsfrågor kanske du tycker att studenters ekonomi är väldigt ansträngd och att StuFF ska synas mer i media? Eller kanske StuFF ska jobba mer för bättre återvinningsmöjligheter? Uppvärmda toalettstolar på campus? Fler campuskatter? Gratis Kaffe? Det är upp till dig att sätta agendan för vad StuFF ska driva helt enkelt! Men kom ihåg att det också är du som får ta ansvar för besluten som fattas!

Så fungerar kårvalet

  1. Först och främst behöver du och dina (eventuella) kamrater prata ihop er om att ni vill bilda en lista. 
  2. Ni behöver därefter bestämma vem av er som kan vara Listombud - den person som företräder Listan först och främst (tänk partiledare). Rent praktiskt kommer det vara denne personen som blir kontaktad om någon vill nå listan.
  3. Vem som står i vilken ordning på Listan har en viss betydelse, eftersom vi tillämpar frivilligt personval. När din Lista har fått ett visst antal mandat delas de ut från högst upp till längst ner utefter hur det står i StuFFs styrdokument. Men om någon har fått fler än 5% av rösterna som personröster på sig själv bryter detta ordningen, och denna personen prioriteras högre. Så se till att de som helst vill komma med sätts högst upp i listan!
  4. Ni har också möjlighet att skicka in en logga, varför ni ställer upp i val eller något motto. Sen är det dags för valkampanj! Under dessa kommer StuFF marknadsföra alla listor likvärdigt. Det är upp till er om ni vill marknadsföra er utöver detta för att öka er valbarhet.
  5. Under själva valet kommer alla medlemmar i StuFF att få en länk i sin mejlkorg som de kan gå in på för att rösta. Här behöver ni se till att de röstar på just er! 
  6. När valet är slutfört kommer en rösträknargrupp som består av en noga utvald grupp i sittande fullmäktige att räkna rösterna - därefter publiceras resultatet på StuFFs hemsida! 

Sektionskretsen

Sektionskretsen innehar 84 mandat som fördelas löpande under året beroende på antalet medlemmar som sektionen har inför varje fullmäktigesammanträde. De som är med i sektionskretsen är de sektioner som ligger under StuFF och som har på ett demokratiskt sätt valt en eller flera representanter som kan företräda dem här. Detta innebär att mandatfördelningen mellan sektionerna kan se lite olika ut mellan de olika FUM-sammanträdena! Dessutom så fördelas mandaten endast mellan de sektioner som faktiskt deltar på fullmäktigesammanträdet, vilket ytterligare kan göra att mandatfördelningen kan justeras. Detta kan låta lite komplicerat - men frukta icke, för det tillkommer talmanspresidiet att sköta allt bakgrundsarbete.

 

Viktigt att komma ihåg är att en person inte kan erhålla mandat från båda kretsarna samtidigt - så du kan inte vara både sektionsledamot och listledamot samtidigt. Däremot är det helt okej att samarbeta över “partigränserna” så att säga - det hör studentpolitiken till.

F.A.Q

 

Hur ofta är fullmäktigemötena?

Det är fullmäktige som bestämmer själva hur ofta man vill sammanträda. Ingen som blir vald i listkretsen har närvaroplikt. Frånvarande valda ledamöter i en lista kan tillfälligt eller permanent överlåta sina mandat till en listkamrat.

 Utöver de två årsmötena under våren har det historiskt varit mellan 6-8 ordinarie sammanträden på ett år.

 

Hur ser ett fullmäktigemöte ut?

Detta kommer ni som blir valda få utbildning i. Ett fullmäktigemöte kan i vanliga fall variera mellan 2 till 5 timmar och sker kvällstid på vardagar, men ibland kan sammanträden på helger beslutas om. Fullmäktiges deltagare kan påverka tid och datum. 

 Förmåner under- och omkring fullmäktigeengagemanget är fortfarande under utredning. Men första målet är att lösa att StuFF bjuder på mat till samtliga röstberättigade deltagare. Vi vill även kunna bjuda våra Norrköpingsstudenter ersättning för resa då fullmäktigesammanträdena vanligtvis sker på campus Valla i Linköping.

 

Vad är tidsplanen?

Du som blir vald tillträder i teorin när StuFF byter verksamhetsår den 1:a juli 2023. Det är dock orealistiskt att några möten sker över sommarlovet. Utbildning om hur StuFFs fullmäktige fungerar kommer förmodligen ske mot slutet av augusti och det är först därefter det sannolikt kommer komma kallelser till fullmäktigemöten.

 

Hur många representanter kan min lista skicka?

Alla som blir valda genom kårvalet förväntas ha rösträtt på fullmäktiges sammanträden. Är det några registrerade listmedlemmar som inte blir valda (exempelvis genom att er lista inte får tillräckligt många röster för att tillgodose alla en plats) så har dessa fortfarande rätt att närvara på ett möte i en vald listkamrats frånvaro.

Alla som är medlemmar i kåren är dock alltid välkomna på fullmäktigemöten som åskådare.