StuFFs organ och utskott

Nedan hittar du kontaktuppgifter till fullmäktiges utskott.

Fullmäktige och fullmäktiges utskott

Talman

Image

Malin Grönroos

talman@stuff.liu.se

Talman leder StuFFs fullmäktige. 

Sekreterare

Image

Ebba Mellberg

sekreterare@stuff.liu.se

Sekreteraren är ansvarig för protokoll under fullmäktiges möten. 

Ordförande valrådet

Image

Vakant

val@stuff.liu.se

Valrådet arbetar med att organisera kårvalet. 

Ordförande valberedningen

Image

Vakant

valberedningen@stuff.liu.se

Valberedningen är ansvarig för att ta fram kandidater till bland annat kårstyrelsen. 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535