StuFFs organ och utskott

Nedan hittar du kontaktuppgifter till fullmäktiges utskott, talmanspresidiet och StuFFs utskott. 

Fullmäktige och fullmäktiges utskott

Talman

Image

Vakant

talman@stuff.liu.se

Talman leder StuFFs fullmäktige. 

Sekreterare

Image

Andreas Norén

sekreterare@stuff.liu.se

Sekreteraren är ansvarig för protokoll under fullmäktiges möten. 

Ordförande valrådet

Image

Sofia Ritenius

val@stuff.liu.se

Valrådet arbetar med att organisera kårvalet. 

Ordförande valberedningen

Image

David Westman

valberedningen@stuff.liu.se

Valberedningen är ansvarig för att ta fram kandidater till bland annat kårstyrelsen. 

StuFFs utskott och projektgrupper

Utbildningsutskottet

Image

Ordförande

stubin@stuff.liu.se

 Ordförande StUBin

Eventutskottet

Image

Ordförande eventutskottet

event@stuff.liu.se

Ordförande eventutskottet.

Projektledare Supersmart

Andreas Lind

Andreas Lind

sa@stuff.liu.se

Supersmart.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Org. nr
822001-0535