Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är StuFFs heltidare som driver det dagliga arbetet. Samtliga är studenter som antingen nyligen avslutat sina studier eller har tagit studieupphåll för att arbeta i kåren. Kårstyrelsens arbete styrs av StuFFs kårfullmäktige som bestämmer kårens riktning och ger uppgifter till kårstyrelsen. 

Presidiet

Presidiet planerar och leder förvaltningen av styrelsens uppdrag, samt ansvarar för styrelsens strategiska och långsiktiga arbete.

Kårordförande

screenshot-2023-04-06-at-11.28.28.png

Simon Ågren

ko@stuff.liu.se

073 - 41 41 008

Ansvarsområden:

Leda StuFF 

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande Internt

screenshot-2023-04-06-at-11.30.36.png

Max Iivanainen Björklund

vki@stuff.liu.se

073 - 41 41 009

Ansvarsområden:

Kårens ekonomi

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande Externt

screenshot-2023-04-06-at-11.32.05.png

Freja Larsson

vke@stuff.liu.se 

073 - 41 41 011

Ansvarsområden:

Nationell Studentpolitik

Näringslivsamarbeten

Medlemsförmåner

Studentavdelningen

Studentavdelningen är den operativa grenen av kårstyrelsen och jobbar med att stötta studenter, driva förbättringsarbete samt att stötta våra nära vänner i sektionerna.

Studentombud - Utbildning Utbildningsvetenskap

screenshot-2023-04-06-at-11.40.03.png

Gottfrid Silverek

suu@stuff.liu.se

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och - utveckling på Utbildningsvetenskap

Studentärendehantering

Studentombud - Utbildning Filosofisk Fakultet

screenshot-2023-04-06-at-11.37.38.png

Karin Frölind

suf@stuff.liu.se

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och - utveckling på Filosofiska Fakulteten

Studentärendehantering


Centralt arbetsmiljöombud

screenshot-2023-04-06-at-11.35.29.png

Oskar Johansson

camo@stuff.liu.se 

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Arbetsmiljö

Lika villkor

StudentärendehanteringStudiesocialt ansvarig

screenshot-2023-04-06-at-11.33.33.png

Elliott Larsson

sams@stuff.liu.se 

073 - 41 41 010

Ansvarsområden:

Sektionskontakt

Mottagningen

Event

Mejlgrupper

Styrelsen samarbetar i många viktiga frågor! Här hittar du olika mejlgrupper som kan hjälpa dig med just din fråga.

Deltidare

Mottagningssamordnare Linköping

screenshot-2023-04-06-at-11.07.40.png

Livia Forsberg

MSL@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

Koordinera mottagningsarrangörer i Linköping

Mottagningssamordnare Norrköping

screenshot-2023-04-06-at-11.09.57.png

Lisa Da Re

MSN@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

Koordinera mottagningsarrangörer i Norrköping

Koordinator för Internationella Studenter

screenshot-2023-04-06-at-11.11.54.png

Mary Edwards

kis@stuff.liu.se 

Ansvarsområden:

 Internationella föreningar & studenter

Norrköpingskoordinator


screenshot-2023-04-06-at-11.15.09.png

Lea Ljungqvist

nk@stuff.liu.se 

Ansvarsområden:

Utveckla kårens verksamhet på Campus Norrköping

Kommunikatör med produktionsansvar

screenshot-2023-04-06-at-11.24.02.png

Johanna Rosengren

   komp@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

Skapa marknadsföringsmaterial

Kommunikatör med korrespondensansvar

screenshot-2023-04-06-at-11.22.58.png

Nike Johansson

komk@stuff.liu.se

Ansvarsområden:

StuFFs marknadsföring

Administratör

screenshot-2023-04-06-at-11.22.12.png

Josefin Stoor

administration@stuff.liu.se 

Ansvarsområden:

Medlemsskapssystemet

StuFFs operativa ekonomi

Avtalsadministrering

Kontor och öppettider

StuFF har sitt säte i Linköping, med kontor i Kårallen på campus Valla. Kårstyrelsen har kontorstid kl 10 - 15 under vardagarna.  

StuFFs styrelse är i Norrköping på torsdagar och sitter i Kåkenhus plan 2 utanför Café Trappan kl 10-15. 

Kårallen, campus Valla, Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535