Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är StuFFs heltidsanställda som driver det dagliga arbetet. De är studenter som tagit studieupphåll för att arbeta för kåren. Kårstyrelsens arbete styrs av StuFFs kårfullmäktige och de sätter kårens riktning och ger uppgifter till kårstyrelsen. 

Presidiet

Informationsenheten

Kårordförande

s.agren.png

Simon Ågren

ko@stuff.liu.se

073 - 41 41 008

Ansvarsområden:

Leda StuFF 

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande

max.png

Max Iivanainen Björklund

vko@stuff.liu.se

073 - 41 41 009

Ansvarsområden:

Kårens ekonomi

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Kommunikatör

tom-test.jpg

Sofia Bel Habib

kom@stuff.liu.se

073 - 41 41 014 

Ansvarsområden:

Sköta StuFFs kommunikation

Grafisk Profil

Producera innehåll

 

Medlems- och studentrepresentantansvarig

f.larsson.png

Freja Larsson

msa@stuff.liu.se

073 - 41 41 011

Ansvarsområden:

Medlemsrekrytering

StuFFs medlemssystem

Samarbeten med företag

Nationell studentpolitik

Tillsättande av studentrepresentanter

Studentenheten & sektionsenheten

Studentombud -utbildning utbildningsvetenskap

tom-test.jpg

Gottfrid Silverek

suu@stuff.liu.se

073 - 41 41 244 

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och -utveckling på utbildningsvetenskap

Forskarstudenter

Studentombud - utbildning Filosofisk fakultet

k.frolind.png

Karin Frölind

suf@stuff.liu.se

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och -utveckling på Filosofisk fakultet

Forskarstudenter

Studentombud - arbetsmiljö & lika villkor

tom-test.jpg

Oskar Johansson

sal@stuff.liu.se

073 - 41 41 244 

Ansvarsområden:

Arbetsmiljöfrågor

Lika villkor

Studiesocialt ansvarig - mottagning & sektion

e.larsson.png

Elliott Larsson

sams@stuff.liu.se

073 - 41 41 010

Ansvarsområden:

Kontakt med sektioner

Mottagningen

Event

Kontor och öppettider

StuFF har sitt säte i Linköping, med kontor i Kårallen på campus Valla. Kårstyrelsen har kontorstid kl 10 - 15 under vardagarna. Om kårstyrelsen är frånvarande på grund av möten står det på whiteboardtavlorna som finns utanför respektive kontor. 

StuFFs styrelse är i Norrköping på torsdagar och sitter i Kåkenhus plan 2 kl 10-15. 

Kårallen, campus Valla, Linköping

Trappan, Norrköping

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535