Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är StuFFs heltidsanställda som driver det dagliga arbetet. De är studenter som tagit studieupphåll för att arbeta för kåren. Kårstyrelsens arbete styrs av StuFFs kårfullmäktige och de sätter kårens riktning och ger uppgifter till kårstyrelsen. 

Kontor och öppettider

StuFF har sitt säte i Linköping, med kontor i Kårallen på campus Valla. Kårstyrelsen har kontorstid kl 10 - 15 under vardagarna. Om kårstyrelsen är frånvarande på grund av möten står det på whiteboardtavlorna som finns utanför respektive kontor. 

StuFFs styrelse är i Norrköping på torsdagarna, och sitter på Kårhuset Trappan kl 10-15. 

Kårallen, campus Valla, Linköping

Trappan, Norrköping

Presidiet

Informationsenheten

Kårordförande

ko-simon.png

Simon Ågren

ko@stuff.liu.se

073 - 41 41 008

Ansvarsområden:

Leda StuFF 

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande

vko-max-f.png

Max Iivanainen Björklund

vko@stuff.liu.se

073 - 41 41 009

Ansvarsområden:

Kårens ekonomi

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Kommunikatör

kom-petra.png

Petra Rörberg

kom@stuff.liu.se

073 - 41 41 014

Ansvarsområden:

StuFFs marknadsföring

StuFFs sociala kanaler & webb

Presskontakter

Medlems- och studentrepresentantansvarig

msa-rebecca.png

Rebecca Ritzén

msa@stuff.liu.se

073 - 41 41 011

Ansvarsområden:

Medlemsrekrytering

StuFFs medlemssystem

Samarbeten med företag

Nationell studentpolitik

Tillsättande av studentrepresentanter

Studentenheten & sektionsenheten

Studentombud - utbildning utbildningsvetenskap

suu-kim.png

Kim Axelsson

suu@stuff.liu.se

 073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och - utveckling för området utbildningsvetenskap

Internationella frågor inom utbildning 

Studentombud - utbildning Filosofisk fakultet

suf-oscar.png

Oscar Vines

suf@stuff.liu.se

073 - 41 41 244

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och -utveckling på Filosofisk fakultet

Forskarstudenter

Studentombud - arbetsmiljö & lika villkor

sal-freja.png

Freja Larsson

sal@stuff.liu.se

073 - 41 41 244 

Ansvarsområden:

Arbetsmiljöfrågor

Lika villkor

Studiesocialt ansvarig - mottagning & sektion

sams-nicolina.png

Nicolina Wikström

sams@stuff.liu.se

073 - 41 41 010

Ansvarsområden:

Kontakt med sektioner

Mottagningen

Event

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535