Sektioner

Sektionerna är studentkårens viktigaste samarbetspartner. Sektionerna är ideella studentföreningar som i många fall har sin grund i en programutbildning. Vilken sektion du tillhör beror på vilken utbildning du studerar. Nästan alla studenter tillhör en sektion.


Det som skiljer sektionerna från andra studentföreningar förrutom att de är kopplade till en specifik utbildning är att sektionerna anordnar Nolle-P och bedriver utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete tillsammans med studentkåren. Sektionerna är en del av den röda tråden mellan dig, studentkåren och universitet. Utan sektionerna hade inte studentkåren funnits och vice versa. Tillsammans strävar sektionerna och studentkåren efter att du ska få den bästa möjliga studietiden. Inom sektionerna finns det olika utskott, exempelvis fadderier eller utbildningsutskott. Många sektioner anordnar dessutom evenemang så som exempelvis sittningar, kravaller, arbetsmarkandsmässor eller utlandsresor.

Varje sektion arbetar främst mot det enskilda programmet medan StuFF arbetar mot hela universitetet med centrala frågor som berör alla studenter. Om sektionerna skulle uppmärksamma ett problem som inte kan lösas på programnivå vänder de sig till StuFF som sedan tar med sig mot universitetsledningen.

För att säkerställa att dina intressen tas till vara på ansvarar sektionerna för att att ge förslag på studentrepresentanter till StuFF som sedan StuFF tillsätter. En studentrepresentant är studenter som sitter med i universitetets olika grupper som diskuterar alltifrån utbildning till datasalar på våra campus. Att vara studentrepresentant innebär att du är studenternas röst mot universitet!

Joakim Ögren
Joakim ÖgrenSektionskoordinatorsk@stuff.liu.se
Sektionskoordinatorn är ansvarig för kontakten med sektionerna och ansvarar för att tillsätta studentrepresentanter tillsammans med sektionerna.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Org. nr
822001-0535