Valberedningens nomineringar till förtroendeuppdrag verksamhetsåret 2022/2023

Heltidsuppdrag

Kårordförande 

Simon Ågren

Vice kårordförande

Vakant

Kommunikatör

Angelica Martinez Quevedo 

Studentombud Utbildning - Utbildningsvetenskap

Vakant

Studentombud Utbildning - Filosofisk Fakultet

Vakant

Studentombud Arbetsmiljö & Lika villkor

 Kim Axelsson

Medlems- och studentrepresentantsansvarig

Freja Larsson

Studiesocialt ansvarig Mottagning & Sektion

Elliott Larsson

 

Deltidsuppdrag

Talman

Malin Grönroos

Vice talman

Vakant

Sekreterare

Amanda Heikkinen 

Vice sekreterare 

Vakant

Valråd (arbetsgrupp)

5 poster – vakanta

Valberedning (arbetsgrupp)

Nicol Juferova - ledamot

4 poster – vakanta

Sakrevisrorer

2 poster - vakanta

Jobba på StuFF!

StuFFs styrelse jobbar på heltid och en ny styrelse tillsätts varje vår. I StuFF finns också arvoderade deltidsuppdrag. 

Läs mer om uppdragen som finns att söka på den här sidan. Maila valberedningen@stuff.liu.se snarast om du är intresserad av att kandidera till ett uppdrag!

StuFFs erbjudande

Heltidsuppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Fortbildningskurser

Andra förmåner 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt
som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. StuFFs kontor är placerade i Linköping men då arbetet även sker Norrköping ska du vara flexibel och beredd på att pendla. Arbetet utförs under dagtid på vardagar, men du ska vara flexibel och beredd på att ibland jobba utanför ordinarie
kontorstider när så krävs. B-körkort är meriterande, men inget krav.

Heltidsuppdrag

Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar arbeta i juni och uppdraget varar i ett år. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap innevarande läsår. 

Beskrivningar av heltidsuppdragen

Vice kårordförande (VKO)

Som vice kårordförande (VKO) är ditt huvudansvar StuFFs interna styrelsearbete. Det innefattar arbetsledning av styrelsen, huvudsakligt ekonomiansvar, övrigt förvaltningsarbete samt att bistå kårordförande vid behov. Som ansvarig över ekonomin har du som vice kårordförande bland annat hand om kontakten med StuFFs ekonomitjänst, sammanställer och lägger fram budgetförslag samt betalar ut arvoden. Vice kårordförande är kårordförandes ställföreträdare i kårstyrelsen vid dennes frånvaro. I posten som vice kårordförande ingår det även att representera StuFF i möten med
universitetet såsom en av fakultetsstyrelserna samt Norrköpings kommun. Du sitter även med i LUST-styrelsen, tillsammans med kårordförande och de andra kårernas presidier, där ansvarsområdena roterar varje år.

För posten som vice kårordförande söker vi dig som har grundläggande kunskap om och intresse för ekonomi. Du ska kunna se helheten i en organisation och leda arbetsgrupper, vara strukturerad och stabil i möten med andra samt ha en empatisk förmåga för att kunna sätta dig in i andra människors situation. Tidigare erfarenhet som kassör i förening är meriterande.

Studentombud Utbildning FilFak (SUF)
Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU)

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Du arbetar samtidigt som du studerar. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Valråd

Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande styrdokument. Arbetet involverar att informera kårens studenter om möjligheten att bilda lista, att delge information till och stötta de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva valprocessen. Utöver övriga styrdokument regleras valrådets arbete främst genom dokumentet Instruktioner för valrådet

Ordförande i valrådet ansvarar för att arbetet fortskrider, sammankallar till möten och har kontinuerlig kontakt med valrådets ledamöter och StuFFs kommunikatör.

Valberedning

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535