Fullmäktige

Vad är StuFFs fullmäktige?

Fullmäktige är StuFFs högst beslutande organ och består av 25 studenter som valts av StuFFs medlemmar. I StuFFs fullmäktige tas besluts om StuFFs riktning, verksamhet, budget och fullmäktige bestämmer även vilka som ska sitta i kårstyrelsen. Fullmäktiges arbete regleras av StuFFs styrdokument.

Fullmäkte väljs under kårvalet som hålls i mars varje år. I kårvalet får StuFFs medlemmar kandidera till fullmäktige och rösta fram de studenter som de vill ska styra StuFF under det kommande året. Mer information om kårvalet finns här. 

Listor och personer i fullmäktige 19/20

Förenade Filosofers initiativ  

Magnus Holm

Armin Whrenwall 

Hampus Jenå

Alicia Lihammar

Simon Pugliano

Amanda Larsby

Victoria Nilsson

Cornelia NuamuDi

Filip Lindevall

Agnes Alm

Sofia Fardmark

Aniara Ulfsdotter

 

Lärarlistan

Alfred Norén

Anton Springmann 

Kim Axelsson 

Malin Grönroos

Henrik Bademo

 

Socialdemokratiska studenter

Emilia Jonsson

Anton Johansson

Sara Tegnlöv

Anton Karlsson

Henrik Svensson

Frida Stark

Martin Storkamp

Astrid Hultenius

Praktisk information

Kontaktuppgifter till fullmäktige

 

Talman (sammankallande)

talman@stuff.liu.se 

 

Sekreterade (ansvarig för protokoll)

sekreterare@stuff.liu.se

 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535