Värdegrund på LiU

Image

Hösten 2022 bytte LiU till en ny värdegrund för alla verksamma på Linköpings Universitet. Den nya värdegrunden ersätter Linköpings Universitets gamla Hederskodex från 1998. Målet med värdegrunden är, bland annat, att värna om goda relationer mellan samtliga verksamma på Linköpings Universitet, verka för god forskningssed samt säkerställa god miljö för kunskapsutveckling.

 

Värdegrunden trädde i kraft i september 2022 och det är alla verksamma på LiUs ansvar att känna till den. Ni kan ladda ner och läsa värdegrunden genom att klicka på knappen nedan:

Värdegrunden är baserad på tre byggstenar: 

Akademiska värden 

Den statliga värdegrunden 

LiU-specifika värden 

 

Värdegrunden gäller samtliga aktörer på LiU och värdegrunden definierar tre roller av verksamma samt hur varje roll förhåller sig till byggstenarna: 

Lärare och forskare 

Teknisk och administrativ personal

Studenter

 

Utöver LiUs roller och värden definierar även värdegrunden två relationella värden som kritiska för att värdegrunden ska fungera och alla ska trivas. Dessa relationella värden är:

Respekt

Transparens

Image
Image