Image

Arbetsmiljö och lika villkor

Känner du och dina kamrater att det är dålig luft i föreläsningssalarna? Fungerar inte lampan i grupprummet? Saknas det mikrovågsugnar på campus? Känner du att du har blivit illa behandlad av examinator eller lärare? Har du blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier? Vi finns här för dig!


Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar i detta fall om förhållandena där vi studerar, det vill säga på våra campus. För att alla ska trivas på universitetet behöver arbetsmiljön vara bra. När man talar om arbetsmiljö brukar man skilja mellan den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

 

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om de risker och problem som finns i de byggnader och miljöer som vi studerar i. Exempel på problem med den fysiska arbetsmiljön kan vara oljud, dålig ventilation, fel temperatur eller farliga resvägar till och från universitetet. När det gäller den fysiska arbetsmiljön arbetar studentkåren bland annat för fler mikrovågsugnar och studieplatser samt att dessa håller bra standard. Dessutom tillhandahåller vi tillsammans med de andra kårerna på LiU studieplatser genom våra kårhus; Ryds Herrgård [hg], Kollektivet, Kårallen, Trappan och Örat.

 

Social och organisatorisk arbetsmiljö

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön handlar om det som skapar risker för den psykiska och fysiska hälsan. Det berör sociala och organisatoriska faktorer. Exempel på problem som kan uppstå i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är; stress, för hög arbetsbelastning, oklara arbetsuppgifter eller kränkande behandling. När det gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön arbetar StuFF främst förebyggande för att så många som möjligt ska kunna trivas på universitetet.

Om du skulle drabbas av psykisk ohälsa finns studenthälsan som stöd. Hos studenthälsan kan du få hjälp av utbildad personal. De erbjuder bland annat workshops, föreläsningar, samtal och rådgivning. Läs mer under fliken Hälsa och stöd.

 

Lika villkor

Lika Villkor är ett initiativ från LiU som berör arbete för jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsvariation, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet och uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling, exempelvis på grund av social bakgrund. Studentombudet för arbetsmiljö och lika villkor på StuFF arbetar i nära samverkan med LiUs Lika Villkors koordinator och kan hjälpa dig om du har känt dig utsatt under din tid på universitetet. Du kan läsa mer om Lika Villkor på deras hemsida.

 

Arbetsmiljöombud - Ditt skyddsombud!

Vid varje sektion finns det ett arbetsmiljöombud (AMO) som är ditt skyddsombud på universitetet. Arbetsmiljöombudet arbetar tillsammans med studentkåren och universitetet för att lösa eventuella arbetsmiljöproblem. Tveka inte att höra av dig till ditt arbetsmiljöombud om du har åsikter, tankar eller problem med din arbetsmiljö.
Du hittar alla sektioner här.

Har du fler frågor kring arbetsmiljö kan du höra av dig till studentombudet för arbetsmiljö och lika villkor.

Image

Oskar Johansson

Studentombud - arbetsmiljö & lika villkor

sal@stuff.liu.se

073 41 41 244

StuFFs studentombud för arbetsmiljö och lika villkor är centralt arbetsmiljöombud och arbetar tillsammans med sektionernas arbetsmiljöombud. Om du har frågor angående fysisk, social eller organisatorisk arbetsmiljö är det hit du ska vända dig.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535