Utbildning

 

0b1ad7a7b79268a1f4558db78e092446 XL

Din utbildning är en av studentkårens viktigaste uppgifter. Vi arbetar tillsammans med din sektion för att försäkra oss om att din utbildning håller måttet. Om du upplever ett problem i utbildningen har du rätt att reagera.


 

Tillsammans med sektionerna bedriver vi bevakning och utveckling av din utbildning. Vi tror att din utbildning blir bättre om du får möjlighet att vara med och påverka den. Därför arbetar vi med att skapa förutsättningar för att du ska få påverka och utforma din utbildning.

Det enklaste sättet att uttrycka din åsikt är att fylla i kursvärderingen som skickas ut efter att du har avslutat kursen. Om det inte skickas ut någon kursutvärdering ska du kontakta din utbildningsbevakare på din sektion. Du kan alltid vända dig till utbildningsbevakare om du har åsikter kring din utbildning.

Kårens arbete kring utbildning handlar till stor del om påverkansarbete mot universitetet för att förbättra din studiesituation. Vi ser till att varje beslut som påverkar dig och din utbildning har gått genom minst en student. Kåren arbetar även på nationell nivå genom Sveriges Förenade Studentkårer där vårt fokus ligger på mer lärarledd tid.

 

 

Oscar Vines
Oscar VinesStudentombud - utbildning Filosofisk fakultetsuf@stuff.liu.se
Du som studerar vid Filosofiska fakulteten och har frågor till kåren angående din utbildning eller kvalitén på din utbildning ska kontakta studentombud för utbildning Filosofisk fakultet. Hit ska du också kontakta om du är forskarstudent och har frågor angående din utbildning.
Kim Axelsson
Kim AxelssonStudentombud - utbildning utbildningsvetenskapsuu@stuff.liu.se
Du som studerar vid området för utbildningsvetenskap och har frågor till kåren angående din utbildning eller kvalitén på din utbildning ska kontakta studentombud för utbildning utbildningsvetenskap. Hit ska du också kontakta vid internationella frågor om utbildning.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535