Hälsa och stöd

Behöver du någon att prata med? Söker du efter råd gällande ditt välmående och studiesituation? Vill du veta vad som gäller kring sjukskrivning och försäkring? Studerar du med en funktionsvariation och söker efter stöd? Nedan hittar du svaren på de ovanstående frågorna och lite till. Här har vi samlat information och tips på var du kan vända dig för att hitta hjälp utöver kårens verksamhet.


 

Studentombud

Studentkåren har tre stycken så kallade studentombud som är experter på att hjälpa dig om du skulle få problem. Dessa är väl pålästa om allt som rör universitetet, din utbildning och känner till nyckelpersonerna på universitetet. Alla har dessutom tystnadsplikt och kommer inte att dela med sig av det du säger utan din tillåtelse. 

 

Studenthälsan

Vid LiU finns studenthälsan dit du kan vända dig för att få hjälp och stöd med din hälsa och dina studier. Studenthälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. De erbjuder bland annat samtal och rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och hälsovägledare. Där kan du få stöd för att kunna skapa en förändring i ditt välmående. Utöver det erbjuder studenthälsan även workshops, utbildningar och föreläsningar inom bland annat; mindfulness, självkänsla, studiemotivation, stress och oro. Du kan läsa mer om studenthälsans kursutbud här.

 

Kyrkan vid universitetet

Studentprästerna erbjuder enskilda samtal om existentiell, psykisk och fysisk hälsa. De finns där för dig som bara vill prata med någon och välkomnar alla oavsett livsåskådning. I vissa fall erbjuder kyrkan även stöd i grupp. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida.

 

Försäkring

Som student och doktorand är du försäkrad hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under tiden som du pluggar på campus och under direkt färd mellan din bostad och universitetet. Det innebär att om du till exempel stannar för att handla mat på vägen hem från campus så är du inte längre försäkrad. Försäkringen täcker olycksfall och sjukdom genom smitta och har en självrisk på 500kr.
Du kan läsa mer om försäkringen och försäkringens villkor på LiUs hemsida och Kammarkollegiets hemsida.

Du är också försäkrad vid utbytesstudier eller utlandspraktik om de sker inom ramen för ett utbytesavtal som LiU har med värduniversitetet. Försäkringen ger dig ett grundläggande skydd och gäller under din resa mellan Sverige och studielandet, under hela din utbytestid samt två veckor innan du börjar plugga och ytterligare två veckor efter att du avslutat dina utbytesstudier. Den täcker bland annat sjukdom, olycksfall, dina ägodelar och innehåller ett ansvarsskydd om du skulle behöva betala skadestånd. Du kan läsa mer om försäkringen på LiUs hemsida eller på Kammarkollegiets sida.

 

Sjukskrivning

Att sjukskriva sig som student kan vara krångligt då reglerna för ersättning vid sjukdom inte är anpassade efter studenter. Beroende på om du har studiemedel eller inte, har arbetat innan eller vid sidan av studierna med mera, kan de villkor som gäller för när, var och hur mycket du får i ersättning variera. En generell regel är dock att du alltid ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan redan första dagen. Sjukanmälan görs på Försäkringskassans hemsida eller genom att ringa Försäkringskassans kundcenter: 0771-524 524

 

Att studera med funktionsvariation

Om du har en permanent eller långvarig funktionsvariation finns det möjlighet att få stöd och service i din studiesituation. Funktionsvariationen ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionsvariation jämställs även dokumenterade läs- och skrivsvårigheter.


Ansökan om pedagogiskt stöd görs via systemet Nais. Observera att du måste vänta med att ansöka om stöd tills du är antagen till kurs eller program vid Linköpings universitet. Du kan läsa mer om olika former av stöd vid funktionsnedsättning här.


Om du inte har en varaktig funktionsvariation utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta studievägledare på din kurs eller program för att få råd, stöd och diskutera eventuella anpassningar i din studiegång.
Mer information hittar du här.

Kontakta StuFFs studentombud

Image

Sofia Elwe

Centralt arbetsmiljöombud 

camo@stuff.liu.se 

073 41 41 244

StuFFs studentombud för arbetsmiljö & lika villkor är centralt arbetsmiljöombud och arbetar tillsammans med sektionernas arbetsmiljöombud.

Om du har frågor angående fysisk, social eller organisatorisk arbetsmiljö är det hit du ska vända dig.

Image

Josefine Kilborn

Central utbildningsbevakare 

cub@stuff.liu.se

Du som studerar vid Filosofiska fakulteten och har frågor till kåren angående din utbildning eller kvalitén på din utbildning ska kontakta studentombud för utbildning Filosofisk fakultet. 

Hit ska du också vända dig om du är forskarstudent och har frågor angående din utbildning.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535