Engagemangspoäng

Image

Vad är engagemangspoäng?

Engagemangspoäng är en överenskommelse mellan den Filosofiska Fakulteten och StuFF som ämnar att stärka och belöna engagemang inom områden för studentrepresentation samt internationalisering. Engagemangspoäng kan användas av studenter när de söker utbytesterminer. Poängen från olika engagemang kan kombineras för att maximalt värde av 2 poäng. En students poäng läggs till de poäng som en student får från sina studier samt personliga brev och höjer den maximala poängen för utlandsstudier från 10 till 12. 

Poängen administreras av StuFF och rapporteras in till den Filosofiska Fakulteten.

Liu har tre ansökningsperioder för utbytesterminer och engagemangspoäng kan sökas inför varje tillfälle. Ansökningsperioden för engagemangspoäng vid varje tillfälle är två veckor och har följande slutdatum: 1a Februari, 1a April, 10 September

Efter att ansökan har tagits emot kommer StuFF bekräfta engagemanget med relevant organisation genom att kontakta organisationens ordförande eller annan relevant styrelsepost.

Ansökan skickas in genom formulär länkat nedan under ansökningsperioden:

Nuvarande period stängd

Vem kan få poäng?

Alla studenter vid den Filosofiska Fakulteten kan söka engagemangspoäng om de varit engagerade inom någon av följande kategorier:

Image

Kåren har tolkningsrätt om en ansökan om engagemangspoäng räknas in i någon av ovanstående kategorier.

FAQ

Får faddrar och mottagningsarrangörer engagemangspoäng?

Nej, faddrar och mottagningsarrangörer är inte inkluderade i engagemangspoäng. 

 

Får festerister engagemangspoäng?

Nej, festerister är inte inkluderade.

 

Hur länge sparas engagemangspoäng?

Engagemangspoäng sparas endast av kåren tills de blivit inskickade till universitetet. Om en student inte åker under den ansökningsperioden utan söker igen vid ett senare tillfälle måste en ny ansökan om engagemangspoäng skickas in.

 

Hur långt tillbaka kan jag söka engagemangspoäng för?

Du kan söka engagemangspoäng för samtliga engagemang med start efter rutinen skapades 2021-12-08. Det måste även vara ett engagemang som ordförande i föreningen eller relevant utskottets representant i styrelsen kan intyga så om du söker engagemang för något du gjort vid många år tidigare kan det vara bra att kontakta relevant part i föreningen i förväg.