Christer Carlssons minnesfond 

Christer Carlssons minnesfond förvaltas av de tre kårerna på LiU; StuFF, LinTek och Consensus. Den vänder sig till studenter och anhöriga till studenter som är i behov av stöd vid dödsfall och sorg.


Därför finns fonden

Christer Carlsson arbetade som studentkoordinator på Studenthälsan fram tills hans bortgång den 7 november 2010 efter en tids sjukdom. Christers stöd för enskilda studenter och olika studentorganisationer har genom åren varit ovärderligt och oerhört uppskattat. Det är en stor saknad som han lämnade efter sig.

 

En av Christers önskningar var att starta upp en fond för anhöriga till studenter som avlidit. De tre studentkårerna LinTek, Consensus och StuFF gick ihop för att uppfylla Christers önskan, och startade upp fonden i Christer Carlssons namn. Kårerna vill att det ska vara ett bra sätt att få Christers anda att leva vidare på Linköpings Universitet. Fonden är även till för de som vill anordna evenemang eller liknande i samband med dödsfall eller kris.

 

Ansökan till fonden

Fonden vänder sig till studenter, studentgrupper eller närstående till studenter på LiU som är i behov av efterstödsarbete. Mer information till dig som vill nyttja fonden hittar du här

För att ansöka om utbetalning från fonden behöver du fylla i följande formulär.
Formuläret hanteras av samtliga kårer och du behöver därför inte oroa dig över kårtillhörighet.

Utbetalningar sker löpande under året men handläggningstiden kan variera under semestertider.

Vid frågor om fonden kontakta: sal@stuff.liu.se camo@lintek.liu.se sac@consensus.liu.se

Inbetalning till fonden

Din gåva hjälper oss att fortsätta stötta studenter och anhöriga i kris. För att bidra till fonden kan du sätta in en gåva på bankgiro: 5689-9974 med Kårservice som mottagare.


Vem var Christer? 

Christer var LiUs “studentpappa”. Under 22 år gick Christer i snitt på 2 fester i veckan. Det var tack vare honom som festerna överhuvudtaget kunde genomföras på universitetet. Utöver hans arbete som berörde fester så gjorde Christer även enorma insatser för enskilda studenter som mådde psykiskt dåligt. Christer var helt enkelt en riktig eldsjäl som har offrat många lediga kvällar och helger för oss studenter.

Mer information om Christer och hans arbete hittar du här och här