Kårhusen - din mötesplats i studentlivet!

En av StuFFs uppdrag är att arbeta med det studiesociala livet vid Linköpings universitet. En stor del av detta är att se till så att det finns mötesplatser för studenter vid Linköpings universitet - kårhusen. Kårhusen driver StuFF tillsammans med systerkårerna LinTek och Consensus. Kårhusen är en arena för en mängd olika händelser, alltifrån studieplatser till föreningsmöten, pubkvällar, sittningar och nattklubbar. 

Vi driver kårhusen genom vårt aktiebolag Kårservice. Kårservice sköter det dagliga och har ett trettiotal anställda. Utöver dessa jobbar en stor mängd studenter på kårhusen. Utan studenter som engagerar sig i kårhusen skulle kårhusen inte finnas. Du kan engagera dig i verksamheten på olika sätt och bidra till studentlivet vid LiU. Mer information finns på hemsidorna som är länkade nedan. 

Kårservice AB

 karservice1 01

Kårservice AB är de tre studentkårernas samägda aktiebolag. Besök deras hemsida för att läsa mer om vad som erbjuds i form av arrangemang eller jobb. 

Kårservice AB

 karservice1 01

Kårservice AB är de tre studentkårernas samägda aktiebolag. Besök deras hemsida för att läsa mer om vad som erbjuds i form av arrangemang eller jobb. 

Våra kårhus

Image

Kårallen är det största kårhuset med läge på campus Valla. I kårallen finns StuFFs kontor, sektionsrum för sektioner och föreningar, restaurang, studentcafét Baljan och på helgerna finns det festlokal för upp till 1300 personer. Kårallen är arenan för Kravallerna, vilket är LiUs speciella studentfester med krav på overall. 

Image

Trappan är Norrköpings kårhus, beläget på våning två och tre i Kåkenhus. På Trappan finns studieplatser, pubverksamhet, möjlighet till sittningar och nattklubb. 

Image

Ryds Herrgård - [hg] - är kårhuset mitt i studentRyd. Huset är byggt på 1700-talet och bär på massor av historia.

Mellan 2018 - 2019 gjordes en omfattande renovering och uppfräschning av [hg].

Image

Kollektivet är kårhuset mitt i Linköpings centrum. Här finns studieplatser, restaurang, pub, möjlighet att anordna sittningar och nattklubb. Lokalen är även en konferenslokal. I anslutning finns även Forumteatern där exempelvis studentspex och musik framförs. 

Image

Örat är kårhuset vid Universitetssjukhuset. På kårhuset örat finns Consensus kontor samt caféverksamhet, pub och möjlighet att anordna sittningar. 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535