Demokratienheten

This image for Image Layouts addon
Deltidsuppdrag
 
Ordförande

5 000 kr per termin

Learn More

Som demokratienhetens ordförande leder du kårfullmäktiges stödfunktioner. Du samordnar således fullmäktiges talman och sekreterare, med valberedning och revisorer. Du är fullmäktiges huvudsakliga kontakt till demokratienheten och kan understödja alla dess funktioner.

Arbetsuppgifter i urval:

 • Närvara vid fullmäktigemöten och rapportera om demokratienhetens arbete
 • Understöd talmanspresidiet i deras uppdrag att bereda fullmäktigemöten
 • Understöd valberedningen i deras uppdrag att rekrytera uppdragstagare och bereda kårval
 • Understöd demokratienhetens granskande roll av verksamheten

Vi söker dig som:

 • har goda ledaregenskaper 
 • är dokument- och plikttrogen
 • är granskande
 • är en god samordnare

För att kontakta nuvarande uppdragshavare, Simon, maila ko@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Deltidsuppdrag
 
Talman 

4 000 kr per termin samt en rörlig del             

Learn More

Som talman leder du kårfullmäktiges sammanträden som en neutral mötesordförande. Tillsammans med sekreterare och demokratienhetens ordförande ansvarar du också för att samordna att förberedelserna kring fullmäktige blir av.

 

Arbetsuppgifter i urval:

 • Skicka kallelser till fullmäktigemöten och bered dagordning
 • Led fullmäktigemötena i egenskap av mötesordförande
 • Schemalägg fullmäktiges verksamhetsår
 • Överse mötenas förberedelser tillsammans med sekreteraren och demokratienhetens ordförande

 Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och är ordningssam.

För mer information, maila valberedning@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Deltidsuppdrag

Sekreterare

1 000 kr per möte             

Learn More

Som fullmäktigesekreterare ansvarar du för att föra protokoll under fullmäktiges möten. Efter varje möte ansvarar du också för att protokollen signeras.

 

Arbetsuppgifter i urval:

 • För protokoll under fullmäktiges möten
 • Skicka protokoll på signering

 

Vi söker dig som är ordningssam och en god lyssnare.

För mer information, maila valberedning@stuff.liu.se

This image for Image Layouts addon

Deltidsuppdrag 

Valberedning 

2 000 kr hösttermin

4 000 kr vårtermin             

Learn More

Valberedningen i kåren har två uppgifter. Det ena är att sköta rekryteringen av nya uppdragstagare. Det andra är att administrera kårvalet som avgör vilka medlemsrepresentanter som väljs till att sitta i fullmäktige.

Arbetsuppgifter i urval:

 • Planera och genomför rekryteringskampanjerna för uppdragen i StuFF
 • Intervjua kandidater för uppdragen i StuFF
 • Nominera kandidater för uppdragen i StuFF
 • Planera och marknadsför kårvalet
 • Agera rösträknare i kårvalet och för valprotokoll

Vi söker dig som:

 • är en människokännare
 • är oberoende och objektiv
 • har ett sinne för marknadsföring

För mer information, maila valberedning@stuff.liu.se.

This image for Image Layouts addon
Deltidsuppdrag

Sakrevisor 

2 000 kr per år             

Learn More

Som revisor har du både en granskande roll i verksamheten, men också en rådgivande sådan. Som revisor ska du vara en oberoende tolkare av organisationens styrdokument och påpeka när verksamheten inte följer denna. I slutet av verksamhetsåret granskar du vad de förtroendevalda gjort under sitt uppdrag och rekommenderar huruvida fullmäktige ska ansvarsbefria dessa.

 Arbetsuppgifter i urval:

 • Tolka styrdokumenten
 • Vara styrelsen och fullmäktige tillgänglig som bollplank
 • Granska verksamheten och dess uppdragstagare
 • Skriva revisorsberättelse
 • Rekommendera förtroendevaldas ansvarsfrihet

 

Vi söker dig som:

 • är oberoende
 • är granskande
 • är dokumenttrogen
 • har tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet

För mer information, maila valberedning@stuff.liu.se.