Forskarstuderande

Sedan våren 2014 representerar återigen studentkåren doktoranderna vid LiU. Att vi representerar doktorander innebär först och främst att vi tillsätter doktorandrepresentanter till universitetets olika organ och nämnder. Vi driver även frågor för att förbättra doktorandernas situation.


Studentkåren ska företräda och representera dig som doktorand gentemot universitetet. Detta gör vi bland annat genom att tillsätta doktorandrepresentanter. Studentkåren har representanter på alla nivåer inom universitetet från universitetsstyrelsen ner till olika strategigrupper. Många av platserna är särskilt reserverade för doktorander där du som doktorand är välkommen att söka de plaster som är lediga. 

Då vårt uppdrag att representera doktorander är relativt nytt är vi väldigt benägna att få in så mycket åsikter som möjligt kring doktorandernas situation. Tveka inte att dela med dina åskter till oss. Detta gör du enklast genom din sektion eller genom att kontakta oss direkt med kontaktuppgifterna till höger.

Genom vårt samarbetsorgan Sveriges förendade studentkårer (SFS) driver vi även frågor om doktoranders situation på nationell nivå. Läs om om SFS om vilka frågor SFS driver som berör doktorander här.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus