Studentrepresentanter

Har du funderat på att bli studentrepresentant? Här kan du läsa mer om vad det innebär, och vad du som student vinner på att engagera dig!


Studentrepresentant är en student som sitter med i ett eller flera organ på universitetet och för fram studenternas åsikter. Syftet med studentrepresentanter är att vi studenter ska ges inflytade över vår studietid så att besluten som tas av LiU tar hänsyn till vad som är bäst för studenterna. De olika organen vid LiU behandlar allt från datasalar och utlandsstudier till anställningar eller utbildningskvalité.


Det är en rättighet!

Det är lagstadgat att det ska finnas valda representanter från studenterna i alla beslutande och beredande organ på universitetet. StuFF har över 150 studentrepresentantsplatser som tillsätts av kåren tillsammans med sektionerna. Tillsammans ser vi till att alla beslut vid LiU har passerat minst en student!


En viktig del i vårt påverkansarbete

Studentrepresentanterna är en ovärdelig del i studentkårens påverkansarbete. Utan dessa skulle arbetet för att förbättra studiesituationen för studenterna gå betydligt långsamare. Som representant får man dessutom en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör din utbildning bättre.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara studentrepresentant kan du kontakta din sektion eller vår sektionskoordinator. 


Nationella studentrepresentantuppdrag

Genom Sveriges förenade studentkårer nominerar och tillsätter vi studentrepresentanter till nationella uppdrag. Här hittar ni de aktuella utlysningar till uppdrag. Kontakt oss om ni skulle vilja bli nominerade till ett uppdrag. Tänk på att de nationella uppdragen ofta sträcker sig över flera år.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus