Du kan påverka - Sök StuFF!

  • 26 januari 2016 |
  • Textstorlek

Ett nytt verksamhetsår närmar sig och StuFF letar nu efter nya engagerade studenter som kan driva kåren vidare. Är du den vi söker? Ta chansen och sök på en gång! Du kan även nominera någon som du tycker skulle passa bra för uppdraget. Sista ansökningsdagen är den 21:e februari, kl 21:00.

Vi söker just nu flera engagerade studenter till roliga och meriterande uppdrag inom Studentkåren! Ansökan sker här och nominering sker här. Nedan följer en beskrivning för alla sökbara poster. Tveka inte att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni skulle ha några frågor. Här finns en förklaring kring hur ansökningsprocessen går till.

Lediga uppdrag

Vi söker följande personer till kårstyrelsen:

Kårordförande (heltid)

StuFFs kårordförande leder styrelsens och studentkårens arbete och har därmed huvudansvaret för arbetsledning av alla tjänstemän och förtroendevalda, dock ej valråd, valberedning, stadgetolkare och revisorer. Kårordförande skall vara StuFFs representant vid möten med LiU såsom universitetsstyrelsen och den fakultetsstyrelse vid den fakultet som ordföranden kommer från. Kårordförande har huvudansvar för LUST-samarbetet. Personen leder såväl presidiets som styrelsens möten och har huvudansvar för StuFFs strategiskall och långsiktiga organisationsarbete. Personen är firmatecknare. Mellan de tre ordföranden för studentkårerna roterar tre ansvarsposter, och under verksamhetsår 2016/2017 skall StuFFs ordförande sitta i ledningsrådet.

 

Vice kårordförande (heltid)

Vice kårordförande har huvudansvaret för StuFFs interna arbete. Detta innefattar den dagliga ekonomiska hanteringen, arbetsledning och övrig förvaltning samt att bistå kårordförande. Vice kårordförande är kårordförandes ställföreträdare vid dennes frånvaro. I posten ingår även att representera StuFF i möten med universitetet, såsom i den fakultetsstyrelse som ordförande ej sitter i. Vice kårordförande har huvudansvar för kontakten med Norrköpings kommun. Personen skall vara firmatecknare.

 

Utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet (heltid)

Utbildningsutvecklaren bedriver studentombudsfrågor för de studenter som tillhör den filosofiska fakulteten vid LiU. Detta inkluderar att representera StuFF i fakultetsstyrelsen och fakultetens kvalitetsnämnd och där föra fram studenternas åsikter. Ombudet ansvarar för StuFFs arbete med studentinflytande och utbildningskvalitet för programstudenter, studenter på fristående kurser och masterprogram, bland annat genom att ansvara för StuFFs utbildningsutskott. I denna post ingår även att organisera och samordna sektionernas utbildningsbevakare, samt att anordna utbildningsbevakarträffar.

 

Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap (heltid)

Utbildningsutvecklaren bedriver studentombudsfrågor för de studenter som tillhör utbildningsvetenskap vid LiU. Detta inkluderar representation i styrelsen för utbildningsvetenskap och utbildningsvetenskaps grundutbildningsnämnd. Att inneha posten innebär en nära kontakt med lärarsektionerna i Linköping och Norrköping och att vara delaktig i StuFFs utbildningsbevakarträffar. I posten ingår även ett huvudansvar för doktorandfrågor och internationella frågor, exempelvis genom deltagande i den centrala samt de båda fakulteternas internationaliseringsnämnder. Det ingår även att representera StuFF i universitetets centrala grupper relaterade till utbildningskvalitet och Didacticum.

 

Studiesocialt ansvarig (heltid)

Studiesocialt ansvarig har huvudansvaret för studenternas arbetsmiljö och studiesociala situation. Detta inkluderar att vara centralt arbetsmiljöombud för studenter (CAMO-stud) för campus Valla och campus Norrköping samt att representera StuFF i strategigruppen för lika villkor samt i Studenthälsans styrelse. Studiesocialt ansvarig är den i styrelsen som ansvarar för StuFFs mottagningsverksamhet. Arbetet inkluderar mycket kontakt med motsvarande inom de andra två studentkårerna, kårernas mottagningssamordnare och sektionernas fadderier och festerier.

 

Kommunikatör (heltid)

Kommunikatören har det huvudsakliga ansvaret för StuFFs medlemsrekrytering, medlemsvård och marknadsföring. I detta arbete ingår arbetet med den långsiktiga strategiska inriktningen för kommunikationen. Kommunikatören ansvarar för den grafiska kommunikationen och är ansvarig för att ta fram StuFFs grafiska material. Detta inkluderar även ett ansvar för hemsida, sociala medier, tryckmaterial och kontakt med media.

 

Näringslivsansvarig (heltid)

Näringslivsansvarig ansvarar för att bygga upp samt utveckla StuFFs näringslivsverksamhet. Detta genom att skapa relationer med företag och andra intressenter till nytta för StuFF. Näringslivsansvarig skall organisera gästföreläsningar och andra arbetsmarknadsaktiviteter. Postens innehavare skall även ta aktiv del i StuFFs medlemsrekrytering genom att ta fram nya attraktiva medlemsförmåner.

 

Sektionskoordinator (heltid)

Sektionskoordinatorn ansvarar för StuFFs generella sektionsarbete med utbildningar och möten för sektioner. Det inkluderar ett ansvar för att stödja och utveckla sektionernas arbete samt att utveckla arbetet mellan sektioner och mellan sektion och studentkår. Posten inkluderar ett ansvar för information, rekrytering av och administration av StuFFs studentrepresentanter.

Dessa uppdrag är på heltid i ett år med tillträde i mitten av juni. Uppdragens placering kommer att vara både i Linköping och i Norrköping.
 Vi söker även folk till andra poster som går utmärkt att kombinera med studier:
Talman och vice talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktigesammanträdena i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar, att praktiska uppgifter inför sammanträdena utförs, exempelvis lokalbokning, beställning av mat och fika, uppkopiering och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen. Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman skall vara talman behjälplig i dennes uppgifter. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under längre möten.

 

Sekreterare och vice sekreterare

Sekreterare ansvarar för protokollföring av fullmäktiges möten, att protokoll justeras och sedan återförs till fullmäktige. Sekreterare ansvarar även för att protokollen görs tillgängliga för medlemmarna när de justerats. Vice sekreterare inträder vid sekreterares frånvaro och skall i övrigt vara sekreterare behjälplig. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice sekreterare under länge möten.

 

Valråd

Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande styrdokument. Detta involverar informationsarbete ut mot StuFFs studenter om möjligheten att bilda lista, information och stöd till de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva valproceduren. Valrådet består av fem ledamöter varav en är ordförande. Utöver övriga styrdokument reglerar StuFFs fullmäktige valrådets arbete genom instruktioner till valrådet samt instruktioner för fullmäktigeval.

 

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att bereda val till poster som väljs av fullmäktige. Detta involverar att planera och genomföra informationsarbete för att informera StuFFs medlemmar om möjligheten att söka förtroendeposter i StuFF, intervjua kandidater samt att nominera lämpliga kandidater till fullmäktige. Valberedningen skall vara styrelsen behjälplig vid rekrytering till styrelsens utskott och övriga föruppdrag under styrelsen. Utöver övriga styrdokument reglerar fullmäktige valberedningens arbete genom instruktioner samt tjänstestruktur.

 

Stadgetolkare

StuFFs stadga är studentkårens viktigaste styrdokument. Ett sådant dokument kan dock inte detaljreglera alla möjliga situationer. När det råder en tvist eller annan oklarhet hur stadgan skall tolkas har stadgetolkaren till uppgift att ange den slutgiltiga tolkningen. Stadgetolkaren skall vara verksam vid universitetet eller ha god kännedom om hur StuFF är organiserat.

 

Revisorer

Revisorerna ansvarar för en fortlöpande granskning av StuFFs räkenskaper och förvaltning.

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus