Byggstart D-huset

  • 10 januari 2016 |
  • Textstorlek

Den 11 januari 2016 startar ombyggnaden av D-huset. Det innebär att delar av byggnaden stängs av och att vissa verksamheter flyttar. 

Ombyggnationen av D-huset är ett steg i byggnationen av Orgio 2, även kallat Studenthuset Valla. Ingen undervisning kommer att ske i salarna längs Mäster Mattias väg och läsplatser och studentkök blir inte tillgängliga när delar av byggnaden stängs av. Detta innebär tyvärr att 40 studieplatser och två studentkök försvinner. Dessa kommer istället att ersättas i andra hus.

Ombyggnaden innebär följande:

  • Gång- och cykelbanan längs Mäster Mattias väg närmast D-huset stängs av och hänvisning sker till den norra gång- och cykelbanan.
  • Ingångarna närmast Temahuset stängs av, samt ingång 33 vid fd LiU Reception, hänvisning sker till ingång 41 vid Vallabibliotekets entré.
  • Etableringsarbetet börjar vecka 2 och rivningsarbetet börjar i vecka 3 och pågår i cirka två månader, till och med mars.
  • Arbeten som kan medföra buller är håltagning samt rivning av mattor och lister på plan 3.

Läs mer här

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus