Vad händer när D-huset byggs om?

  • 03 december 2015 |
  • Textstorlek

Under 2016 kommer D-huset på Campus valla att byggas om.

Detta är en förberedelse för bygget av det nya Studenthus Valla, även kallat Origo 2.

Ombyggnaden kommer att påverka studenter som brukar vistas i D-huset.

[panel]Ingen undervisning kommer att ske i salarna längs Mäster Mattias väg och läsplatser och studentkök blir inte tillgängliga när delar av byggnaden stängs av.

För att kunna svara på era frågor kring ombyggnationen kommer Akademiska hus och LiU att vara på plats i D-huset den 8/12 för att berätta om ombyggnationen av huset och hur det kommer att påverka studenterna.[/panel]


Ombyggnaden kommer att påverka studenter som brukar vistas i D-huset.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus