Föreläsning om Cannabis

  • 01 november 2015 |
  • Textstorlek

Borde man legalisera Cannabis? Vilka är de medicinska argumenten för och emot?

Nu i november bjuder vi tillsammans med våra systerkårer LinTek och Consensus in till två spännande lunchföreläsningar med ämnet Cannabis. Föreläsaren kommer att vara Kerstin Käll, dr. Överläkare och medicinskt ansvarig för Beroendekliniken i Linköping. Kerstin har en bakgrund på Karolinska institutet och har länge följt legaliseringsdebatten i USA och på andra håll i världen med fokus på cannabis som medicin och dess medicinska effekter.

Föreläsningarna är helt öppen och det kommer dessutom bjudas på lunch.

Campus US: Torsdagen den 19:e november, Kl 12:15 – 13:00. Anmäl dig här.

Campus Norrköping: Torsdagen den 5:e november, Kl 12:15 - 13:00. [Anmälan är stängd]

Föreläsningarna är en del av en kårgemensam kampanj som syftar till att lyfta debatten kring Cannabis.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus