Känner du någon som har gjort något extra för LiU?

  • 04 oktober 2015 |
  • Textstorlek

Akademiska föreningens pris, AF-priset, har delats ut sedan år 1999. Priset delas ut till en student eller anställd vid LiU som genom eget arbete, utöver de vanliga arbetsuppgifterna eller studierna, bidragit till värdefull verksamhet, utveckling eller förnyelse till Linköpings universitet.

Det är två stycken priser som delas ut: AF-priset i Linköping om 5000 kr och AF-priset till Kjell Norbergs minne i Norrköping om 5000 kr. Hittills har 36 personer vid LiU mottagit priset (lärare, forskare, studenter och administratörer).

Sista Nominerings och ansökningsdag är 13 november.

Mer info om hur du kan söka eller nominera till priset gå in här.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus