Så skapar vi ett studentliv i världsklass

  • 09 mars 2017 |
  • Textstorlek

Tillsammans med de andra kårerna lanserar vi nu en plan för hur vi vill utveckla studentlivet och hur vi ska fortsätta leva upp till utmärkelsen Årets Studentstad. Vi kallar initiativet för Fokus: Student.


Förutsättningarna och viljan finns, däremot känner vi att det i många fall saknas en gemensam och tydlig målbild för hur studentlivet ska bli bättre. För att ta nästa steg i utvecklingen av studentlivet behöver vi samla alla relevanta samhällsaktörer under samma vision och mål. Därför lanserar vi nu initiativet Fokus: Student där vi presenterar vilket arbete vi anser behöver göras för skapa en ännu bättre region. Med Fokus: Student sätter vi upp konkreta mål som berör olika samhällsaktörer, där vår förhoppning är att tillsammans med dessa aktörer kunna ha en konstruktiv dialog om hur vi på bästa sätt kan uppnå målen.

Bakom Fokus: Student står de tre studentkårerna vid Linköpings univeristet. De målen som vi sätter upp i Fokus: Student är indelade i olika fokusområden. Det rör sig bland annat om högre utbildningskvalité, lägenheter till rimliga hyror och transporter till och från våra campus. Precis som resten av regionen är tanken med Fokus: Student att ständigt utvecklas. Inga mål är statiska utan tanken är att initiativet ska följa regionens utveckling och uppdateras löpande.

Fokus: Student

 

 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus