StuFF gör skillnad - schemaläggning

  • 31 januari 2017 |
  • Textstorlek

Efter initiativ från studentkårerna har LiU utrett möjligheten om att studenter ska få sitt schema för hela terminen vid terminsstart. Utredningen höll med oss och nu har Rektor tagit beslut om att LiU ska införa helterminsscheman HT18!


Under VT16 påtalade vi tillsammans med LinTek och Consensus för universitetet att det nuvarande systemet för schemaläggning där studenter får sina scheman två veckor innan kursstart inte är hållbart. Som ett resultat av detta tillsatte universitetet en utredning för att undersöka möjligheten till att införa helterminsscheman. Utredningen ansåg att det borde införas vilket nu även Rektor har tagit beslut om.

Våra argument för att införa ett helterminschema var främst för att det bli enklare för oss studenter att planera och strukturera upp våra liv, framförallt eftersom att LiU har många studenter som kommer från en annan stad än Linköping eller Norrköping. De ökade möjligheter till framförhållning som helterminsscheman innebär kommer bidra till att minska den negativa stressen. Det är särskilt viktigt för studenter med särskilda behov vid bokning av färdtjänst, personlig assistans och liknande. Studenter med barn har också ett ökat behov att planera sin tid

Rektors beslut innebär att universitetet nu inledningsvis kommer att börja skapa förutsättningar för helterminsscheman, exempelvis utbilda personal och skapa rutiner. Helterminsscheman kommer sedan att börja gälla från och med HT18.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus