Fullmäktigemöte 4 maj

  • 23 april 2016 |
  • Textstorlek

Den 4 maj är det dags för den fjärde dagen av konstituerade fullmäktigemötet. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


På detta möte kommer bland annat val till styrelseposten Studiesocialt ansvarig att ske. Mötet kommer att äga rum kl 17:15 i salen KY25 i Linköping. Alla medlemmar är välkomna till mötet! 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus