Linköping är årets studentstad!

  • 27 april 2016 |
  • Textstorlek

Linköping har blivit utsedd till Årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer. Vi är både stolta och glada över utmärkelsen!

Varje år delar Sveriges förenade studentkårer (SFS) ut utmärkelsen Årets studentstad. Priset går till en studentstad där kommun, lärosäte och studentkår samarbetar för studenternas bästa, där studenter trivs och omhändertas samt där det finns ett fungerande studentinflytande.

 

Årets utmärkelse har gått till Linköping. Genom att aktivt ta tillvara på studenternas åsikter har Linköpings universitet tillsammans med kommunen, regionen och näringslivet lyckats skapa en studentstad som står ut ur mängden. Linköping har blivit staden i ljus som värnar om alla studenter och om studentlivet.

- Vi är oerhört stolta och glada över att Linköping har blivit utsedd till Årets studentstad. Det är en bekräftelse för alla studenter som arbetar ideellt för ett levande studentliv och ett intyg på att vi har ett väl fungerande studentinflytande, säger Martina Johansson, kårordförande för StuFF

Det är andra gången som Linköping får utmärkelsen vilket är något som vi är ensamma om. Norrköping fick utmärkelsen 2013/14.

[panel]

Studentstadskommitténs motivering: Linköping är en stad som värnar om studentperspektivet. Samverkan mellan studenter, staden och lärosätet finns i alla processer och växer sig starkt. Studenternas röst värderas högt i utvecklingen av såväl staden som lärosätet. Studenters lärande prioriteras för att både ge studenterna goda förutsättningar för studier och en god utbildning. Med en tydlig samverkan, värdesättning av studentrepresentation och satsning på högskolepedagogik, i kombination med ett starkt driv att ständigt utvecklas och förbättras, är Linköping Årets Studentstad 2016/2017. [/panel]

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus