Vi vill träffa våra lärare!

  • 15 april 2016 |
  • Textstorlek

På Corren skriver vi idag ett debattinlägg om att studenter har rätt till mer lärarledd tid. Den senaste tidens nedskärningar har inneburit att den lärarledda undervisningen har minskat.

De senaste årens nedskärningar till högre utbildning har betytt att många studenter har förlorat tid med sin lärare. Det handlar bland annat om färre föreläsningar och handledningstillfällen. Speciellt utsatta är studenter som läser humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen. Även om universitetet gör ett bra arbete med att tillhandahålla pedagogisk vidareutbildning och verktyg behöver vi se till helhetsbilden där studenterna har rätt till mer lärarledd tid. Det spelar ingen roll hur goda pedagoger vi har om vi inte får tillfälle att träffa dem.

För att kunna möta morgondagens utmaningar med allt större skillnader när det gäller förkunskaper hos studenterna behöver våra studenter få möjligheten att träffa sina lärare i större utsträckning än idag. Eftersom att det är en ekonomisk uppoffring att studera är det viktigt att universitetet lever upp till sitt rykte och tar ansvar i att leverera en utbildning som håller måttet.

Debattartikeln finns att läsa på corren.se samt pappersbilagan för 14/4-2016.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus