Konstituerande fullmäktigemöte

  • 01 april 2016 |
  • Textstorlek

Den 9-10 april samlas det nyinvalda kårfullmäktige för att bestämma studentkårens inriktning under det kommande läsåret. Som medlem har du alltid närvarorätt.

Den 9-10 april är det dags för konstituerande fullmäktigemöte för det nyinvalda fullmäktigeledamöterna. På detta möte sätts budgeten och verksamhetsplanen för studentkåren för nästa läsår. Fullmäktige kommer även att välja en ny styrelse. Alla medlem är välkomna till mötet som kommer att hållas från kl 09:00 i Linköping på lördagen och från kl 09:00 i Norrköping på söndagen.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus