Sök till Demola

  • 31 mars 2016 |
  • Textstorlek

Demola ger dig chansen att hitta innovativa lösningar tillsammans med andra studenter och företag samtidigt som du får högskolepoäng!

Projekten löper under en termin och bygger på studenternas engagemang och tid. Demola erbjuder coachning men det är främst eget ansvar som är nyckeln. Som student utmanas och utvecklas du under hela projektets gång, alltifrån idégenerering till salespitchning. Du ges alltså många chanser att öva kommunikativa färdigheter, samarbete, öppenhet och ansvarstagande.

En av Demolas grundstenar är multidisciplinärt skapande vilket innebär att alla kan bidra. Det bästa resultatet uppnås med en så bred samling bakgrunder och kompetenser i gruppen som möjligt. Ni som studentgrupp äger hela lösningen som arbetats fram under terminen. Företaget ni samarbetar med ges sedan möjligheten att köpa er lösning, om inte är ni fria att göra vad ni vill, t.ex. starta ett eget företag eller sälja idén till andra.

Demola är också en mötesplats där många olika studenter och företag träffas, du kan alltså knyta bra kontakter för ditt framtida privat- och arbetslivet.

Läs mer och sök på www.demola.se

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus