Studentmedarbetare

  • 30 mars 2016 |
  • Textstorlek

Är du i slutet av din utbildning och vill få möjlighet till värdefull erfarenhet och extra pengar? Flera kommuner i östergötland söker nu studentmedarbetare.

Att vara studentmedarbetare innebär en visstidsanställning motsvarande 2-3 månader beräknat på heltid under två terminer där syftet är att underlätta övergången från studier till arbete samtidigt som kommunerna får ta del av ny kunskap för att utveckla verksamheten.

Kravet för att bli studentmedarbetare är att du påbörjar eller går det sista utbildningsåret inom respektive program. Anställningsformen är en visstidsanställning motsvarande 2-3 månader beräknat på heltid under två terminer med start augusti/september 2016. Som studentmedarbetare får du:

  • En visstidsanställning
  • Uppdrag
  • Handledning
  • Introduktion
  • Nätverk

 

Läs mer här

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus