Valberedningens nomineringar för 2016/17

  • 22 mars 2016 |
  • Textstorlek

Valberedningen presenterar nedan sitt förslag till nästa läsårs förtroendeposter. Fullmäktige kommer att ta ställning till förslaget den 9-10 april.


Den 9-10 april kommer kårfullmäktige att ha sitt konstituerade sammanträde där de bland annat kommer att ta ställning till valberedningens nomineringar. Vid mötet har även medlemmar rätt att motkandidera mot valberedningens förslag, läs om hur du gör det nedan.

De nominerade till nästa års förtroendeuppdrag är:

Kårordförande: Andreas Wåhlén

Till kårordförande har valberedningen valt att nominera Andreas Wåhlén. Andreas är en lugn och jordnära person med stort driv och en stor erfarenhet av engagemang från studietiden, vad gäller både utbildningsfrågor och det studiesociala. Andreas ger bilden av att vara mycket lojal, ansvarstagande och förtroendeingivande. Hans största styrkor beskrivs vara hans lyhördhet och ärlighet. Alla ovanstående egenskaper ser vi som otroligt värdefulla för uppdraget som kårordförande. Andreas har även i och med sin utbildning, men också via sin värnplikt, införskaffat sig erfarenhet av och kunskap gällande både ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering. Han har också tidigare erfarenhet av både sektionsengagemang och kårengagemang, någonting som gjort honom mycket insatt i kårens arbete. Med sitt driv, förtroendeingivande bemötande, sin lyhördhet och breda erfarenhet ser vi Andreas som en given kårordförande. Vi tror att vårt nominerade presidium kommer att komplettera varandra mycket bra med alla sina olika egenskaper.


Vice kårordförande: Linn Davidsson

Till vice kårordförande har valberedningen valt att nominera Linn Davidsson. Linn är en otroligt driven och vetgirig person som har mycket tidigare erfarenhet av studiesociala engagemang. Detta dels som ordförare för Miljövetarsektionen, men också som fadderist vid Miljövetarprogrammets studentmottagning samt som bloggare för universitetet. Vi ser Linns erfarenheter som ordförande som mycket värdefulla, då hon fått samordna och strukturera gruppens arbete, hantera konflikter och agerat problemlösningsorienterat. Hon är inte heller rädd för att ifrågasätta och utveckla sitt arbete. Linn kommer att bidra med mycket sprudlande energi och nytänk till styrelsen. Det faktum att hon tar mycket plats och är pratglad är hon medveten om och referenser styrker att hon trots detta är mycket lyhörd och ser alla i gruppen, samt räknar in deras åsikter i alla beslut. Linn har också arbetat nära StuFF i många frågor och är därför insatt i kårens arbete. Linn har erfarenhet av ekonomiskt arbete. Vi tror att vårt nominerade presidium kommer att komplettera varandra mycket bra med alla sina olika egenskaper.


Utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet: Oscar Fredriksson

Till utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet har valberedningen valt att nominera Oscar Fredriksson. Oscar är en seriös och driven person, med ett lugn i sitt arbetssätt som enligt referenser inte bara märks på honom utan sprider sig vidare till resterande gruppmedlemmar och medarbetare. Oscar kommer ofta med kloka argument och är mycket påläst inför de uppdrag han tar sig an. Från sin studietid samt sina studiesociala engagemang, där han bland annat suttit som vice ordförande samt ordförande i SKA- sektionen, har Oscar erfarenhet av att samordna och leda möten. Oscar har även andra relevanta uppdrag i sin ryggsäck, vars erfarenhet kommer att komma till nytta som utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet. Vi tror att Oscar kommer tillföra mycket till styrelsen och han är definitivt en person som kommer utföra uppdraget med bravur. Han har även utvecklat sina kunskaper inom engelska då han studerade på University of Washington, Seattle höstterminen 2013 och vi tror att han kommer vara en bra brygga mellan de internationella studenterna och universitetet.


Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap: Rasmus Wahlman

Till utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap har valberedningen valt att nominera Rasmus Wahlman. Rasmus är en lugn, lyhörd och driven person med ett stort intresse för utbildningsfrågor. Han ger ett mycket pålitligt intryck, är påläst och engagerad i allt han tar sig för. Vi ser därför att studenter kommer att kunna och vilja vända sig till honom i alla lägen för stöd och hjälp. Rasmus har visat på ett stort omdöme, empati och personlig mognad - kompetenser vi ser som oerhört viktiga för detta uppdrag. Han har även arbetat med konflikthantering på ett mycket konstruktivt och rättvist sätt. Rasmus har mycket tidigare erfarenhet av studiesociala engagemang, varav flertalet nära kopplade till StuFF. Han har därför mycket bra insikt i vad styrelsearbetet kommer att innebära, såväl som vad uppdraget som utbildningsutvecklare kommer att gå ut på.


Studiesocialt ansvarig: Linnéa Lundström

Till studiesocialt ansvarig har valberedningen valt att nominera Linnéa Lundström. Linnéa är en varm, glad och engagerad person som tidigare, bland annat, har arbetat som mottagningssamordnare för StuFFs program i Norrköping. Därmed har hon mycket bra insikt i vad arbetet som studiesocialt ansvarig innebär. Linnea ger ett positivt, lyhört och pålitligt intryck. Utifrån hennes intervju och referenstagning kan vi också se att hon alltid har ett trevligt bemötande och att folk gärna vänder sig till henne då hon varit otroligt kompetent i sina tidigare arbeten. Hon är även lösningsorienterad, pedagogisk och strukturerad i sitt arbete. Dessa ovan nämnda egenskaper ser vi som ytterst viktiga i rollen som studiesocialt ansvarig och vi är säkra på att Linnea skulle vara en perfekt stöttepelare för studenter gällande deras arbetsmiljö och studiesociala situation.


Kommunikatör: Magnus Claesson

Till kommunikatör har valberedningen valt att nominera Magnus Claesson. Magnus är en person som vi ser ett driv i. Magnus vill gärna tänka nytt, förändra och förbättra sitt arbete och strävar efter en genomgående tydlighet i hela sitt arbetssätt. Magnus har tidigare erfarenhet av liknande arbete både inom FLiNS och i Utrikespolitiska föreningen, där han har fått arbeta med både grafisk design och med utformning av webbplatser. Han ger många exempel på lyckade projekt han varit med och utformat. Han har också god kommunikativ förmåga - både skriftligt och muntligt. Magnus är ofta en initiativtagare till projekt, är mycket kreativ och nytänkande i sitt arbete samt har god insyn i StuFFs verksamhet och kan därav bidra med mycket som styrelseledamot och kommunikatör.


Näringslivsansvarig: Jesper Lindberg

Till näringslivsansvarig har valberedningen valt att nominera Jesper Lindberg. Jesper är en kreativ och ständigt glad person som har lätt för att peppa andra, vilket vi ser som en otroligt bra egenskap. Hans kreativitet öppnar ofta för nytänk och ifrågasättande av nuvarande arbetssätt, något som varit uppskattat av medarbetare och gruppmedlemmar. Han har ett stort driv och engagemang i det han tar sig för, och han gillar att bolla idéer med andra för att få nya perspektiv på saker. Jesper förklarar också sitt stora intresse för att nätverka med näringslivet och har tidigare erfarenhet även av detta. Från sina erfarenheter som säljare har han ett serviceinriktat och säljande arbetssätt, någonting vi tror kommer att vara perfekt för uppdraget som näringslivsansvarig samt en stor tillgång för både styrelsen och medlemmarna.


Talman: Johan Wester

Till talman har valberedningen valt att nominera Johan Wester. Johan har erfarenhet av posten som talman då han idag innehar denna post. Johan har utfört sitt arbete som talman med hög kvalitet och vi är säkra på att han kommer att göra ett fortsatt bra jobb det kommande året.


 

Motkandideringar

Vill du motkandidera mot någon av valberedningens nominerade kandidater? Inga problem, det finns två tillvägagångssätt för detta.

Alternativ 1:

Du hör av dig till valberedningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och informerar oss om att du vill motkandidera. I mailet vill vi att du berättar vilken/vilka poster du är intresserad av samt bifogar ett personligt brev där du beskriver lite kort vem du är, vilken/vilka poster du är intresserad av och varför just du skulle passa på den posten.

Detta brev skickas sedan ut till StuFFs fullmäktige och finns tillgängligt för dem att läsa. Detta så att de ska få reda på vem du är och varför de ska tänka på dig som kandidat. Du som vill motkandidera är även inbjuden till den speed-dating som kommer att hållas den tredje april (mer information får du av oss då vi mottagit din motkandidering). Denna speed-dating ska fungera som ett diskussionstorg, där fullmäktige får träffa alla kandidater innan det konstituerande fullmäktigemötet som tar plats helgen 9-10 april. Det är under helgen den 9-10 april som personvalen kommer att ske.

Alternativ 2:

Du dyker upp på det konstituerande fullmäktigemötet den 9-10 april och berättar för valberedningen att du kommer att motkandidera på plats. Du sitter sedan med på mötet och när det är dags att fylla den post du är intresserad av berättar du att du vill motkandidera. Självklart är du välkommen till speed-datingen även om du väljer att motkandidera på detta sätt.


Viktiga Datum

3 april: Speed-dating med kårfullmäktige

9-10: Konstituerande Fullmäktigemötet.


Är informationen inte tillräcklig, eller har du några övriga frågor? Skicka då iväg ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så återkommer valberedningen snarast möjligt!

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus