Lämna vittnesmål!

  • 02 mars 2016 |
  • Textstorlek

Vill du dela med dig av negativa eller positiva upplevelser som berör genusfrågor vid LiU? GEN!US söker just nu vittnesmål som kommer att användas i en konstutställning arragerad av bland annat StuFF och genuslektorera som syftar till att visa hur långt universitet har kommit när det gäller jämställdhet.


Vittnesmålet kan både handla om något i en studiemiljö eller i studentlivet. Det kan alltså röra sig om allt ifrån en föreläsare som är heteronormativ i sin undervisning, gyckel med stötande innehåll, sexistiskt bemötande under festkvällar på något av kårhusen, förnedrande lekar, normer (exempel på kvinno-, mans-, vithets-, cis-, heteronormer m.m.) till transfobiska eller exotifierande eventteman osv. Men också om när du/någon har påtalat/förhindrat/tagit tydlig ställning emot liknande saker. Du kan lämna ditt vittnesmål här.

GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet genom att kritiskt granska föreningar, evenemang och utbildning, samt fungera som en plattform för samtal kring genus. Genom diskussioner, möten, workshops och eventuella föreläsningar hoppas vi uppnå en förnyelse av förlegade traditioner för att på så sätt motverka diskriminering och exkludering. Föreningen arbetar utifrån en feministisk värdegrund. Föreningen är partipolitiskt obunden. Du kan läsa mer om GEN!US och deras verksamhet här.

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus