Studentbudgeten 2016

  • 18 februari 2016 |
  • Textstorlek

Studiemedlet räcker inte till. Studentbudgeten 2016 visar att den genomsnittliga studenten går back drygt 200kr varje månad. Fel tycker studentkåren.


Studentbudget släpps varje år i februari. Förra årets budget visade på en minskad förlust för studenterna, vilket berodde på att lånedelen i studiemedlet höjdes med cirka 1000 kronor. Årets studentbudget visar att studenter som lever på studiemedel går back 202 kronor varje månad*, och då är inte oförutsedda kostnader och till exempel nöjen och vård inte inräknade.

Studentbudgeten visar återigen på att studenter går back varje månad, detta utan att kostnader för t.ex. sjukvård, mediciner, glasögon och presenter inkluderas. En grupp som drabbas hårdare än många andra grupper är studenter med barn. StuFF anser att studerande föräldrar ska ha möjlighet till utökat studiebidrag och höjd föräldrapenning.

Att skaffa sig en högre utbildning är ett stort investeringsbeslut för en individ och flera högskoleutbildningar innebär ingen större löneskillnad jämfört med många yrken som inte har krav på högskoleexamen. Studiemedlet måste därför garantera en skälig levnadsstandard under studietiden för att locka studenter till högskolan. Det är viktigt inte minst för att studenter som kommer från studieovana hem ska våga och ha möjlighet att ta klivet in i högskolan.

StuFF anser också att bidragsdelen av studiemedlet ska höjas. År 2015 gjordes en höjning av lånedelen vilket innebär att studenten förvisso går mindre back varje månad, men som bygger på studentens skuldbörda. StuFF menar att alla ska ha möjlighet att betala av sina studielån innan man nått pensionsålder. Särskilt viktigt är detta för att locka studenter till yrken som är oerhört viktiga för samhället, men vars vikt inte nödvändigtvis avspeglas i lönekuvertet. Exempel på detta är lärare och socionomer, två bristyrken där studenterna får ställa sin framtida lön mot den investering som utbildningen innebär. StuFF anser att bidragsdelen/lånedelen ska vara 50/50.

 


Läs mer om studentbudgeten här

 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus