Socionomers yrkesidentitet i en globaliserad värld

  • 10 februari 2016 |
  • Textstorlek

Välkommen att delta på en temadag om socionomers arbetssituation i ett föränderligt samhälle. Ett tillfälle där studenter, forskare, lärare och praktiker kan mötas och diskutera dilemman och möjligheter för det sociala arbetets praktik och professioner.

Den 15:e mars bjuder vår sektion Socionomsektionen in till en temadag kring socionomernas arbetssituation. Alla studenter oavsätt utbildning är välkomna! Anmäl dig här redan idag! 


Schema

12.00 – 13.00 Välkomstmingel. Det bjuds på lunchbaguette och kaffe - anmälan krävs.


13.00 – 13.30 Internationellt socialt arbete – socionomstudenter från termin 6 presenterar kort sin verksamhetsförlagda utbildning i utlandet. Länder som presenteras är Republiken Benin, Bosnien och Hercegovina, England, Sydafrika och Uganda. 

13.30 - 14.30 Presentationer från yrkesverksamma varvade med rundabordsdiskussioner. 
Presentatörer: 
• Åsa Karlsson, Norrköpings kommun 
• Erika Lundin, Linköpings stadsmission/Diakonicentrum 

14.30 - 15.00 Summering och avslutning av dagen.
Reflektör: Sabine Gruber, Universitetslektor, fil.dr i etnicitet och lektor i socialt arbete, ISV, Linköpings universitet 

Plats: Färgeriet, Kåkenhus, Campus Norrköping

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus