Vi vill fortsätta vara den största studentrösten!

  • 28 januari 2016 |
  • Textstorlek

StuFF har skickat in sin ansökan om kårstatus! Vi vill fortsätta vara den största studentkåren vid Linköpings universitet!

Idag har Studentkåren StuFF lämnat in sin ansökan till LiU för att få fortsätta verka som en Studentkår. 2010 infördes ett nytt system som innebär att studentsammanslutningar vart tredje år ansöker om att få status som studentkår och representera studenterna. Nu väntar vi på att vår ansökan ska beredas och beslutas om av universitetsstyrelsen.

- StuFF har varit en gemensam kår för studenter vid den filosofiska och utbildningsvetenskapliga fakulteten i 20 år i år. Vi har en stabil och etablerad relation till både universitetet och till våra systerkårer vid medicinska och tekniska fakulteten vilket gör våra ansvarsområden och vårt uppdrag väldigt tydligt. Dessutom är StuFF en stabil organisation så det skulle vara mycket uppseendeväckande om vi av någon orsak inte skulle beviljas kårstatus, säger Kårordförande Martina Johansson

Att få kårstatus innebär bland annat att studentsammanslutningen har mandat att utse representanter som ska företräda studenterna, även kallat studentrepresentanter. StuFF ansöker om att få fortsätta vara studentkår för Filosofisk fakultet och området för utbildningsvetenskap och då representera drygt 15 000 studenter.

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus