• Plugga på våra kårhus!

  Plugga på våra kårhus!

  Känner du att studieplatserna på Campus Valla och Campus Norrköping inte räcker till? Både Kollektivet, [hg] och Trappan erbjuder studieplatser på dagtid.
 • Vi stödjer dig under hela din studietid

  Vi stödjer dig under hela din studietid

  Som student kan du alltid höra av dig till våra studentombud om du upplever problem med dina studier. Vi hjälper dig med problem som både rör din utbildning och din arbetsmiljö.
 • Vi har rätt till mer lärarledd tid!

  Vi har rätt till mer lärarledd tid!

  I en skrivelse till LiU och utbildningsdepartementet uttrycker vi vår ökade oro angående bristen på lärarledd tid på många program. I visa fall kan det röra sig om runt tre till fyra timmar till veckan. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Fullmäktigemöte 3/5

 • 21 april 2017 |

Den 3 maj är det dags för fullmäktigemöte. Vid mötet kommer fullmäktige bland annat att utse en Utbildningsutvecklare. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


Kårfullmäktige, även kallat FUM eller fullmäktige, är kårens högsta beslutade organ och har som uppgift att representera alla kårens medlemmar och bestämma vad kåren ska göra och tycka. Vid detta möte kommer bland annat val till Utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet att ske! Uppdraget är för nuvarande vakant och det går utmärkt att kandidera på plats. Mötet äger rum 17:30 på Campus Valla.

Läs mer ...

Konstituerande fullmäktigemöte 8-9 april

 • 08 april 2017 |

Den 8-9 april sammanträder fullmäktiges nya ledamöter för första gången för att bland annat ta beslut om verksamhetsplan och välja ny kårstyrelse. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


Kårfullmäktige, även kallat FUM eller fullmäktige, är kårens högsta beslutade organ och har som uppgift att representera alla kårens medlemmar och bestämma vad kåren ska göra och tycka. Helgen 8-9 april samanträder fullmäktiges nya ledamöter som valdes in i genom Kårvalet 2017 för första gången där de bland annat kommer välja ny kårstyrelse och fastslå verksamhetsplan, handlingsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten.

Läs mer ...

Valberedningens nomineringar

 • 25 mars 2017 |

Valberedningen presenterar nedan sitt förslag på personer till StuFFs förtroendeuppdrag för nästa verksamhetsår. Fullmäktige kommer att ta ställning till förslaget 8-9 april.


Tiden har kommit för valberedningen att presentera sina nomineringar! Läs mer nedan vilka de har valt att nominera till vilken post och varför. Fullmäktige kommer att ta ställning till deras förslag under fullmäktiges konstituerande samanträde den 8-9 april. Som medlem har du alltid rätt att motkandidera mot valberedningens förslag. Mer information kring hur du motkandiderar hittat du längst ner.

Läs mer ...

Vi har ett resultat!

 • 23 mars 2017 |

Kårvalet är nu avslutat där medlemmarna har röstat fram vilka som kommer att vara fullmäktiges ledamöter för det kommande verksamhetsåret. Stort tack för din röst!


StuFF är en demokratisk rörelse för studenter och av studenter. Kårvalet är medlemmarnas möjlighet att rösta på vem de vill ska tala för dem i fullmäktige. Årets kårval pågick mellan 6-19 mars och arrangerades av fullmäktiges utskottet Valrådet. Totalt röstade 555 medlemmar vilket gav ett valdeltagande på 24,38%. Den 8-9 april kommer fullmäktiges ledamöter att sammanträda för första gången.

Läs mer ...

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus