• Plugga på våra kårhus!

  Plugga på våra kårhus!

  Känner du att studieplatserna på Campus Valla och Campus Norrköping inte räcker till? Både Kollektivet, [hg] och Trappan erbjuder studieplatser på dagtid.
 • Vi stödjer dig under hela din studietid

  Vi stödjer dig under hela din studietid

  Som student kan du alltid höra av dig till våra studentombud om du upplever problem med dina studier. Vi hjälper dig med problem som både rör din utbildning och din arbetsmiljö.
 • Vi har rätt till mer lärarledd tid!

  Vi har rätt till mer lärarledd tid!

  I en skrivelse till LiU och utbildningsdepartementet uttrycker vi vår ökade oro angående bristen på lärarledd tid på många program. I visa fall kan det röra sig om runt tre till fyra timmar till veckan. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Linköping är årets studentstad!

 • 27 april 2016 |

Linköping har blivit utsedd till Årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer. Vi är både stolta och glada över utmärkelsen!

Varje år delar Sveriges förenade studentkårer (SFS) ut utmärkelsen Årets studentstad. Priset går till en studentstad där kommun, lärosäte och studentkår samarbetar för studenternas bästa, där studenter trivs och omhändertas samt där det finns ett fungerande studentinflytande.

Läs mer ...

Lunchföreläsningar med tema "aktuellt i socialt arbete"

 • 24 april 2016 |

För att öka kunskaper om olika teman inom socialt arbete arragerar vår sektion Socionsektionen en föreläsningsserie om ämnet. Alla studenter är välkomna!

Från flera terminer har det inkommit önskemål om fler föreläsningar för att öka kunskapen och vetskapen om olika teman inom socialt arbete. Detta har Socionomsektionen nu arbetat fram! Utifrån studenters önskemål har sektionen nu tagit fram tre föreläsningar som ska främja kunskap och eventuellt ge er verktyg när ni möter dessa teman i ert framtida arbete.

Läs mer ...

Fullmäktigemöte 4 maj

 • 23 april 2016 |

Den 4 maj är det dags för den fjärde dagen av konstituerade fullmäktigemötet. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


På detta möte kommer bland annat val till styrelseposten Studiesocialt ansvarig att ske. Mötet kommer att äga rum kl 17:15 i salen KY25 i Linköping. Alla medlemmar är välkomna till mötet! 

Läs mer ...

Vi vill träffa våra lärare!

 • 15 april 2016 |

På Corren skriver vi idag ett debattinlägg om att studenter har rätt till mer lärarledd tid. Den senaste tidens nedskärningar har inneburit att den lärarledda undervisningen har minskat.

De senaste årens nedskärningar till högre utbildning har betytt att många studenter har förlorat tid med sin lärare. Det handlar bland annat om färre föreläsningar och handledningstillfällen. Speciellt utsatta är studenter som läser humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen. Även om universitetet gör ett bra arbete med att tillhandahålla pedagogisk vidareutbildning och verktyg behöver vi se till helhetsbilden där studenterna har rätt till mer lärarledd tid. Det spelar ingen roll hur goda pedagoger vi har om vi inte får tillfälle att träffa dem.

Läs mer ...

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus