Engagemangspoäng

För studenter vid filosofiska fakulteten.

Studenter som gör utlandsstudier via filosofiska fakulteten har möjlighet att få en fördel om studenten har engagerat sig i internationella föreningar eller varit fadder för en utbytesstudent via ESN Linköping.  Om två studenter som konkurrerar om samma plats har lika studiepoäng får studenten med engagemang i en internationell förening en fördel vid urvalsprocessen. För mer information, klicka på den här länken.


För studenter vid området utbildningsvetenskap.

Studenter som gör utlandsstudier genom området för utbildningsvetenskap har möjlighet att tillgodoräkna sig sina engagemang i studentlivet när den ansöker om en utlandsplats. Engagemangen ger olika mycket poäng och ska kunna styrkas genom intyg, max är 1.5 poäng.

Det är vanligt att studenter engagerar sig i flera organisationer och aktiviteter, därför är det möjligt att addera sina engagemang. Exempel: David är fadder ett år, för att sedan bli studentrepresentant i två olika nämnder, 0.2+0.5+0.5=1.2p. Har studenten engagerat sig på samma post två år räknas detta som två separata engagemang. Engagemang över hela studietiden får räknas ihop, även engagemang som utförts på en annan fakultet. Engagemangen ska dock ha genomförts i samband med studier på Linköpings universitet.

För att ett engagemang ska räknas så måste 6 månader, eller minst 50 % av uppdragets tidslängd, vara utfört. Undantag från den regeln kan endast tillkomma studenter med fadderengagemang inom ESN Linköping. ESN-faddrar kan också använda intygen som de får genom LiU.

Engagemanget måste kunna styrkas genom detta intyg.


 

Studentrepresentant (0.5 p)
Som studentrepresentant är du tillsatt av StuFF för att representera studenter i olika organ inom universitetet. Exempel på detta är institutionsstyrelser och ämnesråd. Intyg skrivs under av sektionskoordinator från StuFFs styrelse. De studentrepresentanter som sitter i programråd och/eller SSG får sina intyg underskrivna av sektionsordförande.

Sektionsstyrelse (0.5 p)
Som sektionsstyrelseledamot är du förtroendevald av sektionens medlemmar till att inneha ett styrelseuppdrag. Vilka uppdrag som finns regleras av sektionens stadga. Intyg skrivs under av sektionens ordförande. Intyg till sektionens ordförande skrivs under av koordinator med sektionsansvar.

Kårstyrelse (0.5 p)
Som kårstyrelseledamot är du förtroendevald av StuFFs fullmäktige till att inneha ett styrelseuppdrag. Vilka uppdrag som finns regleras i tjänstestrukturen. Intyg skrivs under av kårordförande. Intyg till kårordförande skrivs under av talman.

Kårfullmäktige (0.45 p)
Som fullmäktigeledamot är du vald av StuFFs medlemmar genom kårvalet. Intyg skrivs under av kårordförande.

Övriga kåruppdrag (0.4 p)
Inom övriga kåruppdrag ryms utskott, mottagningssamordnare, projektgrupper, valberedning, valråd och talmanspresidium. Intyg skrivs under av kårordförande eller ansvarig kårstyrelseledamot. 

Sektionsutskott (0.35 p)
Som sektionsutskott räknas de grupper som finns fastställda i en sektions stadga eller i annat styrdokument. Exempelvis utbildningsutskott, mästeri och marknadsföringsutskott. Intyg skrivs under av utskottsordförande. Intyg till utskottsordförande skrivs under av sektionsordförande. 

Övriga sektionsuppdrag (0.3 p)
Arbetsgrupper som inte fyller kraven för sektionsutskott faller under övriga sektionsuppdrag. Exempelvis projektgrupp för arbetsmarknadsdagar, valberedning och överfaddrar. Intyg skrivs under av sektionsordförande. 

Övriga studentföreningar (0.25 p)
För att kunna tillgodoräkna sig engagemangspoäng för övriga studentföreningar krävs det att föreningen är LUST-godkänd. Med övriga studentföreningar avses studentföreningar som inte är sektioner. Intyg skrivs under av föreningens ordförande. Intyg till föreningens ordförande skrivs under av föreningens vice ordförande. 

Fadderuppdrag (0.2 p)
Som fadder är du utsedd av en mottagningsarrangör för att guida de nya studenterna under mottagningsperioden. Fadderns främsta uppdrag är att ta hand om de nya studenterna. På grund av detta kan inte fadderier, mästerier och andra utskott eller arbetsgrupper som inte har ett renodlat fadderuppdrag tillgodoräkna sig dessa engagemangspoäng. Intyg skrivs under av fadderiets/mästeriets general. ESN-faddrar kan använda intygen som de får genom LiU.

LiU-arrangerade program och aktiviteter (0.2 p)
Inom LiU-arrangerade program och aktiviteter ryms de studentuppdrag som tillsätts av LiU. Exempel på detta är Kalasmottagningen, skugga en student, studentambassadör och studentmentor. Intyg skrivs under av arbetsgivareVanliga frågor och svar

Vilka kan ta del av engagemangpoäng?

Alla studenter som ska åka på utlandsstudier genom utbildningsvetenskap.

 

Jag studerar vid Tekfak eller Medfak, kan jag också få engagemangpoäng?

Nej, det gäller endast för studenter från utbildningsvetenskap. Det finns ingen motsvarighet hos andra fakulteter eller kårer. Däremot kan du som student på utbildningsvetenskap tillgodoräkna dig engagemang som du har genomfört på hela LiU.

 

Måste jag använda mallen på hemsidan?

Om ditt uppdrag har påbörjats HT16 eller senare måste du använda vår mall för att styrka ditt engagemang. Andra typer av intyg eller diplom räknas ej. Om du har påbörjat ditt uppdrag tidigare än HT16 kan du använda ett annat intyg under förutsättning att samma information framgår där som i mallen.

 

Var skickar jag in intygen?

Du skickar in intyget med resten av din ansökan till LiU.

 

Måste jag ha slutfört mitt uppdrag för att få poäng?

Nej, det räcker att du har slutfört 50% av ditt uppdrag för att kunna tillgodoräkna dig engagemangpoäng. Undantaget studenter med fadderengagemang inom ESN Linköping.

 

Kan jag vara vara fadderist och fadder samma år och då få poäng för båda?

Nej, som fadderist kan du inte få poäng för att vara fadder då det är en konsekvens av att vara fadderist.

 

Om jag har varit ordförande för ett utskott i en sektion och då också suttit med i sektionsstyrelsen, får man då poäng för båda engagemangen?

Nej, då får du endast för styrelseuppdraget. Ordförandeuppdraget i utskottet är en konsekvens av att man sitter i styrelsen, inte ett ytterligare uppdrag.

 

Vad räknas som övrigt sektionsuppdrag?

Det är sektionen som definierar vad som ingår under övrigt sektionsuppdrag. Det kan vara allt från förtroendeuppdrag som inte räknas som ett utskott eller är en del av sektionsstyrelsen till kravalljobbare eller mässvärdar.

 

Hur vet jag om min förening är LUST-godkänd?

En LUST-godkänd förening är en ideell förening som har blivit godkänd av de studentkårerna. Här kan du se en aktuell förteckning över de LUST-godkända föreningarna.

 

Jag har varit fadder. Vem ska skriva på mitt intyg för det?

Det är fadderistgeneralen i egenskap av utskottsordförande som ska skriva på intyget för uppdraget som fadder.

 

Vem beslutar om engagemangspoängen?

Det är kårstyrelsen som fastslår nivåerna och vilka uppdrag som är poänggivande. Det är LiU som sedan behandlar och tar beslut om din ansökan och då även dina engagemangspoäng.

 

Hur vet jag vem som ska skriva under mitt intyg?

Vem som ska skriva under ditt intyg beror på vilket uppdrag du har haft. I rutan ovan står det hur mycket varje uppdrag ger samt vem som ska skriva under för ditt uppdrag.

 

 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus